Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Her finner du rutetabeller for Kristiansandsområdet.

Rutetabeller

Gå direkte til rutetabeller gyldig fra 14.08.23

Rutetabellene nedenfor viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene. 

Rutetabeller i andre områder

Reiseplanlegger

Finner du ikke riktig rutetabell? I reiseplanleggeren får du alltid oppdaterte rutetider, du kan søke opp avganger fra en spesifikk holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike holdeplasser/adresser.
Reiseplanlegger

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Rutetabeller gyldig fra 14.08.23

Nedenfor finner du rutetabellene for bussene som kjører i Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne og Songdalen) og Vennesla. I tillegg finner du tabeller for regionale busser som kjører til og fra Kristiansand. 

NB! Det er produsert nye rutehefter digitalt (i pdf), og som ikke er trykket, gyldig fra 02.01.24 - 30.06.24 for:

  • Vennesla/Høietun, linje 30, 31, 32, 34.  har kun justert gyldighetsdato fra trykt ruteplan fra 14.08.23. Det er derfor ikke trykket nye ruteplaner, den nye ruteplanen finner du kun digitalt i listen nedenfor
  • Søgne og Songdalen, linje 40+40E, 42, 43, 44, 45, 46, 48.  Ny ruteplan med en del mindre endringer fra 14.08.23. Det er ikke trykket nye ruteplaner, den nye ruteplanen finner du kun digitalt i listen nedenfor. 

Regionale linjer Kristiansandsområdet

Nattbuss fra 14.08.23

Båtruter  

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se oversikt i Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder