Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Her finner du rutetabeller for Kristiansandsområdet.

Rutetabeller

Gjeldende rutetabeller

Rutetabellene viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene.

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Gjeldende rutetabeller

Nedenfor vises rutetabeller som er gyldig pr. dagens dato.

Regionale linjer

Nattbuss (nattbuss kjører foreløpig ikke under koronapandemien)  

  • N1 Kvadraturen - Flekkerøy   
  • N2 Hånes-Lund - Kvadraturen - Voiebyen/Flekkerøy 
  • N3 Slettheia - Kvadraturen - Søm
  • N4 Hellemyr - Kvadraturen - Tømmerstø (Holte) 
  • N15 Kvadraturen - Tinnheia  
  • N30 Kristiansand - Mosby - Vennesla  
  • N40 Kristiansand - Søgne - Årosskogen
  • N45 Kristiansand - Songdalen  
  • N101 Kristiansand - Lillesand - Grimstad - Fevik - Arendal    

Båtruter  

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se oversikt i Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder