Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Her finner du rutetabeller for Kristiansandsområdet.

Rutetabeller

Gå direkte til rutetabeller gyldig fra 14.08.23

Rutetabellene nedenfor viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene. 

Rutetabeller i andre områder

Reiseplanlegger

Finner du ikke riktig rutetabell? I reiseplanleggeren får du alltid oppdaterte rutetider, du kan søke opp avganger fra en spesifikk holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike holdeplasser/adresser.
Reiseplanlegger

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Rutetabeller gyldig fra 14.08.23

Nedenfor finner du rutetabellene for bussene som kjører i Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne og Songdalen) og Vennesla. I tillegg finner du tabeller for regionale busser som kjører til og fra Kristiansand. 

For å imøtekomme passasjervekst i Søgne og Songdalen, blir det fra mandag 4. september satt inn ekstra busser på enkeltavganger og linjer i morgenrushet fra Søgne og Songdalen. Det blir også justering på skolerute mellom Høietun og Venneslahallen fra samme dato. Endringene vil foreløpig ikke fremkomme i de trykte ruteplanene, men i reiseplanlegger.  Les mer om rutejusteringene fra 4. september.

Regionale linjer Kristiansandsområdet

Nattbuss fra 14.08.23

Båtruter  

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se oversikt i Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder