Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Hvilke busslinjer kjører i mitt område?

Hvilke busslinjer kjører i mitt område?

Linjekartene kan gi deg en oversikt over hvilke busslinjer du kan benytte i ditt område

Linjekart på Agder 

Linjekartene viser på en forenklet måte bussrutenes ordinære kjøretraseer, sentrale holdeplasser/knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene. Ytterligere detaljer om de ulike busslinjene finner du i våre rutetabeller eller ved å søke opp reisen i vår reiseplanlegger. 

Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.

Linjekart