Hvilke busslinjer kjører i mitt område?

Hvilke busslinjer kjører i mitt område?

Linjekartene kan gi deg en oversikt over hvilke busslinjer du kan benytte i ditt område

Linjekart på Agder 

Linjekartene viser på en forenklet måte bussrutenes ordinære kjøretraseer, sentrale holdeplasser/knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene. Ytterligere detaljer om de ulike busslinjene finner du i våre rutetabeller eller ved å søke opp reisen i vår reiseplanlegger. 

Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.