Tidslinje innføring av ny billettordning

Er du usikker på når endringene inntrer som kan ha betydning for deg. Nedenfor finner du en enkel tidslinje som illustrerer når de ulike delene av billettordningen blir tilgjengelig.

tegnet figur som symboliserer ny kunde - Klikk for stort bilde

Når skjer endringene i forhold til ny billettordning

I løpet av april: Flexibillett blir tilgjengelig i AKT Billett-appen

Bilde som illustrerer fleksibilitet - Klikk for stort bilde

Flexikort (på reisekort) erstattes  av ny Flexibillett med 10 reiser i AKT Billett-appen.  I løpet av april kan du etter planen kjøpe Flexibilletten for Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland i AKT Billett-appen. Gjenstående reiser på dagens Flexikort (reisekort) må benyttes innen 1. juli 2024. 

Les mer om Flexibillett i AKT Billett-appen

15.04.2024

20. juni: Nåværende nettbutikk stenges ned

Nåværende nettbutikk for salg av periodebilletter, Flexikort og Reisepenger stenges ned. Ny nettbutikk blir tilgjengelig 1. juli 2024. I mellomtiden anbefaler vi at du bruker våre kundesentre i perioden hvor nettbutikken ikke er tilgjengelig. 

Merk at alle billetter som er kjøpt i den gamle nettbutikken må være aktivert/tatt i bruk på bussen før 30. juni 2024 for at overgangen til nytt billettutstyr 1. juli 2024 skal fungere sømløst. 

20.06.2024

1. juli: Ny billettordning

1 juli 2024 starter den nye billettordningen på Agder. De kjente kort/billettleserne om bord på bussene vil forsvinne og erstattes av enklere kortlesere for reisekort foran hos sjåfør, som du må bruke for å “starte” en periodebillett, registrere/avlese andre billetter eller få utskrift fra sjåfør.  

  • Billetter kjøpt i AKT Billett-appen må fremvises med dagens kontrollbilde/QR-kode for billettkontroll til sjåfør ved påstigning utenfor Kristiansand. I Kristiansandsområdet trenger du ikke vise mobilbillett til sjåfør, der kan du gå på bussen via bakdør når du har forhåndskjøpt billetten (men det er ikke lenger kortleser ved bakdør). Billetter må alltid “startes” eller aktiveres på kortleser ved sjåfør. 
  • Bruker du reisepenger vil du ikke lenger kunne reise med såkalt Autoreise/fast reisestrekning. Alle reiser med reisepenger må kjøpes foran hos sjåfør, du oppnår fortsatt rabatt ved bruk av reisepenger i forhold til om du skulle kjøpt billetten kontant hos sjåfør
  • Alle periodebilletter kan kjøpes for 1 sone, 2 soner eller hele Agder. Dette gir deg større fleksibilitet i forhold til ditt reisemønster
  • Studentkategori innføres på 30-dager/180-dagers periodebilletter
  •  Fra 1. juli kan du benytte de ordinære billettene på nattbusser.
  • En ny Flexibillett vil etter planen igjen kunne kjøpes på reisekort fra 1. juli. 
01.07.2024

1. juli: Ny nettbutikk blir tilgjengelig for kjøp av billetter

Du kan fra 1. juli begynne å kjøpe billetter i vår nye nettbutikk. Den nye nettbutikken vil ha begrenset funksjonalitet i oppstarten. Funksjoner som personlig innlogging og kjøpshistorikk vil ikke være tilgjengelig i første fase. For deg som kunde betyr det at du må taste inn reisekortnummeret hver gang nettbutikken skal benyttes. 

Les mer om ny nettbutikk

01.07.2024

1. juli: Gamle Flexikort-klipp kan ikke lenger benyttes på bussen

Det tidligere Flexikortet (på reisekort) vil ikke lenger kunne benyttes på bussen. Fra midten av april kan du kjøpe ny Flexibillett 10 reiser i AKT Billett-appen.  Har du gjenstående reiser på ditt gamle Flexikort etter 1. juli må du besøke kundesenteret i Kristiansand for å finne praktiske løsninger for overføring av resterende verdi.

Merk at som en del av den nye “skyløsningen” vil en ny Flexibillett etter planen igjen kunne kjøpes på reisekort fra 1. juli. Du kan bruke ditt gamle reisekort også etter 1. juli men Flexikortklippene som er kjøpt på det gamle billettsystemet før 1. juli kan ikke benyttes på det nye billettsystemet etter 1. juli. . 

Les mer om Flexibillett i AKT Billett-appen

01.07.2024 01:00

Uspesifisert dato etter 1. juli: Flexikort kan igjen kjøpes på reisekort

Etter planen, fra sommeren eller tidlig høst, er det planlagt at det igjen vil være mulig å kjøpe Flexikort på reisekort. 

16.09.2024