180-dagersbillett for voksen

180-dagersbillett for voksen

Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for. Kjøp 180-dagersbillett på reisekort i alderskategorien voksen.

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

Illustrasjon reisekort 2 - Klikk for stort bilde Gå direkte til pristabell 180-dagersbillett

bilde reise med busskort - Klikk for stort bilde 

Periodebillett voksen 180 dager (6 måneder)

  • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks pris oppnås ved 3 soner).
  • På 180 dagersbilletten får du én måned gratis, du betaler for fem måneder, men kan reise i seks måneder! 
  • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.
  • Husk at du må lese av reisekortet på kortleseren ved døren ved hver ny påstigning! 

Sonekart

For å finne riktig pris må du først sjekke hvor mange soner du skal reise i sonetabellen, før du finner prisen for antall soner i tabellen nedenfor.

180-dagersbillett

  • Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for.
  • 1 sone = 1 kommune.
  • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
  • Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!

-Pristabell 180 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2022

-Pristabell 180 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2022
Antall soner Voksen 30-66 år
1 4 175,-
 2 5 000,-
 Alle soner (3+) 7 050,-
Kristiansandsområdet* 3 150,-

Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2022 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.