180-dagersbillett for voksen

Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for. Kjøp 180-dagersbillett på reisekort i alderskategorien voksen.

​Hvilke aldersgrupper gjelder billetten for?

  • Voksen, 18 år til og med 66 år

​Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

Illustrasjon reisekort 2 - Klikk for stort bilde180 dager periodebillett på reisekort

Se hvordan du leser av billetten om bord på bussen 

Pristabell 180 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2023

Pristabell 180 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2023
Antall soner Voksen 30-66 år
1 4 325,-
 2 5 175,-
 Alle soner (3+) 7 300,-
Kristiansandsområdet* 3 275,-
  • Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for.
  • 1 sone = 1 kommune.
  • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
  • Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!

Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2023 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

​Sonekart

For å finne riktig pris på billetten må du først finne ut hvor mange soner du skal reise i fra sonekartet, før du finner prisen for antall soner i pristabellen.

​Periodebillett voksen 180 dager (6 måneder)

  • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks pris oppnås ved 3 soner).
  • På 180 dagersbilletten får du én måned gratis, du betaler for fem måneder, men kan reise i seks måneder! 
  • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.
  • Husk at du må lese av reisekortet på kortleseren på bussen ved hver ny påstigning! 
  • Vi anbefaler at du registrerer reisekortet i AKT Nettbutikk eller tar vare på kvittering fra siste oppdatering fra kundesenteret, for å overføre billetten til nytt reisekort ved mistet billett. Pris for overføring til nytt reisekort er kr 100,-

bilde reise med busskort - Klikk for stort bilde