Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Nye priser fra 1. februar 2021

Nye priser fra 1. februar 2021

1. februar 2021 endres prisene på AKTs billettprodukter. Endringene gjelder AKTs ordinære ruter; på ekspressbusser, nattbusser og flybusser gjelder egne priser.  

Gjennomsnittlig økes takstene med 2,7 % i 2021. I tillegg er AKT gjennom statsbudsjettet tildelt 20 millioner kroner til reduserte priser, øremerket Kristiansandsområdet. Prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett ombord. På enkeltbilletter vil rabatten på mobilbillett og reisepenger utgjøre tilnærmet 40 % av prisen for billetten kjøpt ombord. Periodebilletter og enkeltbilletter kan du kjøpe i AKT Billett-appen eller på reisekort.

Klikk for stort bilde 

Nye busspriser – for hele Agder

Prisen for en bussreise beregnes ut fra antall soner en passerer. På Agder regnes én kommune som én sone. 

Forhåndskjøpt enkeltbillett lønner seg:

På enkeltreiser lønner det seg å forhåndskjøpe enkeltreisen med AKT Billett (mobilbillett) eller reisepenger, fremfor å kjøpe billett ombord. Gjennomsnittlig vil du få 40 % rabatt ved å forhåndskjøpe enkeltbilletten i AKT Billett eller ved å benytte reisepenger på reisekortet, fremfor å kjøpe billetten hos sjåfør. Merk at det under koronasituasjonen ikke er mulighet å kjøpe billetter med kontanter hos sjåføren. 

Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet:

I statsbudsjettet for 2021 er Kristiansand, sammen med en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil fokuseres på Flexikort og 30 dagers periodebilletter og vil være av ubestemt varighet. Det finnes derfor egne billetter/produkter, som kun er gyldig i Kristiansandsområdet, for 30 dagers periodebillett:

  • Barn (6-17 år)
  • Ungdom (18-19 år)
  • Ung voksen (20-29 år)
  • Voksen (30-66 år, også 180 dagers periodebillett)
  • Honnør (+ 67 år)
  • Student Kristiansandsområdet (20-29 år)

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. NB! Periodebilletter har samme pris i AKT Billett og reisekort. På enkeltbilletter vil du oppnå over 40 % rabatt ved å bruke AKT Billett fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. 

Last ned fra App Store - Klikk for stort bilde last ned fra Google Play - Klikk for stort bilde  

 

 

Sonekart

Finn først antall soner du reiser i sonekart Agder før du finner prisen for reisen.

Priser 1 februar 2021