Prisjustering fra 1. februar 2023

Prisjustering fra 1. februar 2023

1. februar 2023 endres prisene på AKTs billettprodukter. Endringene gjelder AKTs ordinære ruter. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser som ligger utenfor de ordinære fylkesbaserte takstregulativene til AKT.

Prisjustering – for hele Agder

Gjennomsnittlig økes prisene på våre billetter med 3,7 % i 2023. Dette er adskillig lavere enn den ordinære prisveksten i samfunnet. I tillegg er AKT gjennom statsbudsjettet tildelt 20 millioner kroner til reduserte priser, øremerket Kristiansandsområdet. Prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør. På enkeltbilletter vil rabatten på mobilbillett og reisepenger utgjøre tilnærmet 40 % av prisen for billetten kjøpt ombord. Periodebilletter og enkeltbilletter kan du kjøpe i AKT Billett-appen eller på reisekort.

Priser fra 1. februar 2023

Nedenfor finner du oversikt over de nye prisene på periodebilletter, enkeltbilletter og Flexikort fra 1. februar 2023.

For å finne riktig pris må du vite hvor mange soner du skal reise i. Prisen for en bussreise beregnes ut fra antall soner en passerer. På Agder regnes én kommune som én sone. 

Når du har funnet riktig antall soner i sonekartet kan du se prisene i pristabellene for enkeltbillett og periodebillett. Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett.

Pristabeller

I listen nedenfor må du trykke på feltet med pilen som peker nedover og tilhørende tekst, for å åpne opp og se prislistene for de ulike billettproduktene våre.

 

bilde husk å ha gyldig billett under hele reisen - Klikk for stort bilde

Forhåndskjøpt enkeltbillett lønner seg:

På enkeltreiser lønner det seg å forhåndskjøpe enkeltreisen med AKT Billett (mobilbillett) eller reisepenger, fremfor å kjøpe billett ombord. Gjennomsnittlig vil du få 40 % rabatt ved å forhåndskjøpe enkeltbilletten i AKT Billett eller ved å benytte reisepenger på reisekortet, fremfor å kjøpe billetten hos sjåfør. 

Enklere å betale i AKT Nettbutikk

I AKT nettbutikk kan du kjøpe periodebilletter, Flexikort og fylle på Reisepenger på reisekortet ditt. I tillegg kan du lese av saldo for gjenstående dager på periodebilletten, resterende reiser på Flexikortet eller gjenstående verdi på Reisepenger. Nå er det enda enklere å betale i nettbutikken, vi har nå innført Vipps som betalingsmetode.

vippslogo - Klikk for stort bilde

Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet:

I statsbudsjettet for 2023 er Kristiansand, sammen med en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil fokuseres på Flexikort og 30 dagers periodebilletter og vil være av ubestemt varighet. Det finnes derfor egne billetter/produkter/priser, som kun er gyldig i Kristiansandsområdet:

  • Barn (6-17 år)
  • Ungdom (18-19 år)
  • Ung voksen (20-29 år)
  • Voksen (30-66 år, også som 180 dagers periodebillett)
  • Honnør (+ 67 år)
  • Student Kristiansandsområdet (20-29 år)

Hvorfor justeres prisene årlig?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer hvorfor prisene må justeres årlig.

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. NB! Periodebilletter har samme pris i AKT Billett og reisekort. På enkeltbilletter vil du oppnå over 40 % rabatt ved å bruke AKT Billett fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. 

bilde med lenker til appbutikkerbilde med lenke til app storebilde med lenke til google play