Hva er sanntidsinformasjon?

Hva er sanntidsinformasjon?

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) bygger på sammenkobling av GPS-teknologi og informasjon fra kjøretøydatamaskinen i hver enkelt buss. Denne informasjonen gir grunnlag for automatisk å utarbeide prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass og formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil.

Sanntid i reiseplanlegger – Full oversikt

Sanntid er tilgjengelig i app og nettversjonen av vår reiseplanlegger og gir deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplassene på Agder. Du kan enkelt søke opp avgangs- og ankomsttider i sanntid for alle holdeplasser, også de som ikke har egen elektronisk sanntidstavle. Dermed har du alltid sanntidsinformasjon lett tilgjengelig, og du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested.

Ved søk i reiseplanleggeren vil alle søkeresultater som inneholder rutetider og ruteinformasjon i sanntid være merket med gult. Øvrige planlagte rutetider basert på ordinær ruteplan (ikke sanntid) vises med hvit tekst.

Mobilappen «AKT Reise» tilbyr sanntidsinformasjon for i de samme områdene som de andre reiseplanleggerne våre tilbyr. Du får også informasjon om kapasiteten ombord på avgangen du venter på i avgangslisten i reiseplanleggeren (både AKT Reise og web)

bilde app kapasitetsvisning - Klikk for stort bilde   

Sanntid på holdeplassene – Større forutsigbarhet

På utvalgte holdeplasser vil elektroniske tavler vise hvor mange minutter det er til avgang for de neste bussene.

  • Når det er mer enn 10 minutter til avgang vises klokkeslett. Når det er mindre enn 10 minutter til avgang vil skiltet vise antall gjenstående minutter.
  • Det vil også bli opplyst på skiltene om eventuelle avvik fra ruteplanen/traseen. Når bussen stopper på en holdeplass med flere ruter og dørene åpnes, vil rute og destinasjon bli oppropt på utvendig høyttaler.
  • Avganger som ikke er koblet til sanntidssystemet vil vises med "ca" foran avgangstidspunktet.
  • Ser du to overlappende biler på skiltet, som veksler mellom avgangstd betyr det at bussen står i saktegående kø. Når køen løser seg opp vil symbolet forsvinne og avgangstiden vil igjen vises..
  • Du får også informasjon om kapasiteten ombord på avgangen du venter på.

bilde sanntidsskilt holdeplass - Klikk for stort bilde 

Sanntid ombord på bussen – Bedre informasjon

Om bord på bussen vil skjermer gi deg informasjon om de neste stoppestedene på ruten. Neste holdeplass vil i tillegg bli automatisk opplest over innvendig høyttaler. De fleste busser er utstyrt med store skjermer som gir god oversikt over de kommende holdeplassene på ruten. Plasshensyn gjør at enkelte busser benytter mindre, enraders LED-skjermer med forenklet informasjon.

bilde innvendig skjerm i buss - Klikk for stort bilde 

Meldinger om trafikkavvik - Tryggere reise

Ved større avvik og driftsforstyrrelser som sanntidssystemet ikke automatisk fanger opp, vil AKT så raskt som mulig legge ut informasjon og servicemeldinger på holdeplasser, nett, mobil og eventuelt på skjermene om bord på bussen.

Bedre informasjon for svaksynte

I alle busser med sanntidssystem vil den neste holdeplassen bussen ankommer  automatisk bli opplest over høyttaler. På utvalgte holdeplasser vil det også bli utplassert  trykknapper med høyttaler som leser opp samme informasjon som på sanntidsskiltet.

Bedre verktøy for sjåfører og busselskap

På sjåførplass og hos busselskapets trafikkledelse  vil det bli montert skjermer som gir bedre oversikt over trafikkbildet, automatiserer funksjoner i bussen og  forenkler rapportering og kommunikasjon.
Sanntid vil forenkle og forbedre kvaliteten på informasjonen på våre kundesentre og ruteopplysningen tlf. 177.

Informasjonspunkter - informanter

Det er opprettet informasjonstavler– «informanter» – på sentrale knutepunkter i Kristiansand.
I første omgang gjelder dette Markens gate (ved Henrik Wergelandsgate og utenfor Postgården) og Rutebilstasjonen
«Informantene» vil vise avganger – i sanntid – for nærliggende holdeplasser, samt annen relevant informasjon om kollektivtilbudet.

Sanntidsskjermer på arbeidsplasser, skoler og andre steder mange er tilstede

Systemet leverer også sanntidsinformasjon slik at skoler, bedrifter, hoteller, organisasjoner og andre som ønsker å informere om kollektivtilbudet i området, kan sette opp sine egne skjermer med sanntidsinformasjon, helt gratis. På disse skjermene får du også informasjon om kapasitetsutnyttelsen ombord til enhver tid. Lag din egen sanntidsskjerm gratis

Lag din egen sanntidskjerm, til jobben, idrettshallen eller resepsjonen - Klikk for stort bildeLag din egen sannntidskjerm, til jobben, idrettshallen eller resepsjonen