Kapasitetsindikator, når er det vanligvis ledig kapasitet på bussen?

Ved å benytte vår kapasitetsindikator kan du lettere forutse når det er ledig kapasitet på bussene til og fra Kristiansand/Arendal/Grimstad sentrum.

Kapasitetsindikator

Her kan du få en indikasjon på gjennomsnittlig belastning på tilgjengelige avganger i tidsrommet du planlegger å reise.

Indikatoren baserer seg på historiske data og vil kunne endre seg ved nye forutsetninger i smittevernsituasjonen.  Arendal og Grimstad, i tillegg til Kristiansand er inkludert i kapasitetsindikatoren. 

Kapasitetsindikator 

Merk: hvis du leser tjenesten fra mobilskjerm, må du bruke skjermen i "landskapsmodus"!

Forutsetninger

  • Statistikken viser gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på bussene de siste 5 virkedagene i forhold til reiser til/fra Kristiansand sentrum, Arendal sentrum og Grimstad sentrum.
  • Velg område/reisestrekning du ønsker mer informasjon om 
  • Ved å se "normalbelastningen" kan du se når det normalt kan forventes ledig kapasitet på bussavgangene og kan tilpasse dine reisevaner etter dette

Du får ikke konkret informasjon om ledig kapasitet på en spesifikk avgang, men verktøyet gir en indikasjon på hvordan kapasiteten gjennomsnittlig har vært de 5 siste virkedagene på bussene/linjene i et område

Merk

  • Dette er ikke et verktøy du kan benytte for å få konkret informasjon om ledig kapasitet på en spesifikk avgang, men historiske data gir en indikasjon på hvordan kapasiteten gjennomsnittlig har vært de 5 siste virkedagene, eventuelt lørdager/søndager, på bussene/linjene i et område
  • Antall avganger pr time varierer fra linje til linje, figuren viser et samlet gjennomsnitt for alle avgangene på en linje. Derfor kan du oppleve at en bussavgang kan være full mens neste avgang kan ha bedre kapasitet, selv om det er indikert at det bør være ledig plass på bussene i tidsrommet du ønsker å reise
  • Reisebehovene i samfunnet kan variere fra ukedag til ukedag, det er derfor viktig å være oppmerksom på at figuren viser et gjennomsnittstall for avganger på en linje de siste 5 virkedager,  eventuelt siste to lørdager/søndager. Dette er derfor ingen garanti for ledig kapasitet på en spesifikk avgang/linje på et spesifikt tidspunkt 

 

bilde av full buss - Klikk for stort bilde