Interreg ØKS

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19?

Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk deltar i EU-prosjekt som skal få kundene tilbake til bussen etter Covid-19.  Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og identifiserer tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Agder fylkeskommune og AKT deltar i dette prosjektet sammen med Region Midtjylland og deres trafikkselskap Midtrafik, da vi står overfor de samme utfordringene med å håndtere de ettervirkninger som covid-19 har påført kollektivtransporten Les mer om prosjektet 

Rapporter som er utarbeidet i prosjektet:

  • Kollektivtrafikk under og etter Covid 19, pr 09/21: Rapport utarbeidet av Kantar public som del av Interregprosjekt ØKS (nedenfor) for å avdekke og undersøke konsekvensene av pandemien for de kollektivreisende, særlig i forhold til hva som skaper trygghet/utrygghet for de reisende i Agder. Rapport kollektivtrafikken under og etter Covid 19 (PDF, 2 MB)
  • Undersøkelse av innbyggernes transportvaner og behov, pr 12/21: Rapport fra Rambøll gjennomført i Midtjylland (DK) og Agder. (PDF, 7 MB)
    • Konkrete transportbehov og vaner efter COVID 19 gjenåpningen blant nåværende brukere av kollektivtransport, samt brukere som etter gjenåpningen benytter kollektivtransport mindre enn sammenlignet med hva de gjorde før COVID 19-nedlukningen 
    • Hva har betydning for innbyggernes transportmiddelvalg
    • Hvilke tiltak kan gjøre kollektivtransporten mere attraktiv