Rutetabeller for Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli

Rutetabeller for Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli

Her finner du ruteplaner for Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.  

Rutetabeller

Gjeldende rutetabeller

Rutetabellene viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene.

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Gjeldende rutetabeller

Nedenfor vises rutetabeller som er gyldig pr. dagens dato.

Rutetabeller gyldig fra 28.06.21

Båtruter

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se oversikt i Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder