Prisjustering 1. februar

1. februar justerer vi prisene på våre billetter, les mer om prisjusteringen

Hvor holder vi til?

Hvor holder vi til?

Agder kollektivtrafikk har hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Arendal, Lyngdal og Flekkefjord. 

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser eller sjåfører ansatt, men kjøper busstjenester fra ulike busselskaper. Det betyr hovedsakelig at AKT bestemmer ruteplanen, mens busselskapene sin oppgave er å kjøre ruteplanen mest mulig effektivt. Les mer om organisasjonen Agder kollektivtrafikk

Oversiktskart Agder

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk på Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. 

Adresse:

Agder kollektivtrafikk
Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Telefonnummer til vårt hovedkontor er: 38 14 53 81. 

Kundesentre:

AKT har også kundesentre plassert i Kristiansand, Arendal, Lyngdal og Flekkefjord. På våre kundesentre får du informasjon og kan kjøpe billetter til kollektivtilbudet på Agder, samt at vi utleverer hittegods fra bussene som trafikkerer de ulike ruteområdene. Agder kollektivtrafikk er ansvarlig for ruteopplysningstelefon 177 i Agder. Se åpningstider og annen informasjon om våre kundesentre og ruteopplysningen tlf 177