Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Flybuss til og fra Kristiansand

Flybuss til og fra Kristiansand

Flybussen mellom Kristiansand og Kristiansand Lufthavn Kjevik er et kommersielt tilbud som kjører med egne priser, utenom de ordinære fylkesbaserte takstregulativene. Merk at Flybussen pr. i dag er innstilt! Lokalrute 35 Kristiansand - Kjevik - Tveit er pr. i dag det eneste kollektivtilbudet mellom Kjevik og Kristiansand. 

For reiser mellom Kristiansand/Tveit og Kjevik kjører ordinær linje 35, hvor du kan benytte AKTs vanlige billetter og priser.

Flybussen (Boreal) er innstilt. Pr. dags dato kjører derfor kun ordinær linje 35 mellom Kjevik og Kristiansand/Tveit.

Kristiansand - Kjevik (Kristiansand Lufthavn)

  • Linje 35 Kristiansand - Kjevik - Tveit (lokalbuss): Linje 35 følger – som enhver ordinære rute – en oppsatt ruteplan og fastsatt trasé. Linje 35 kan derfor ikke tilpasse avgangstider som følge av for eksempel forsinket flyankomst. 
    • Fra Kristiansand rutebilstasjon går linje 35 fra holdeplass 4
    • Linje 35 benytter ankomst/avgangsholdeplass ved parkeringshuset/Kjevikveien, plass A (se kart nedenfor).

Avgangsholdeplasser Kjevik (Kristiansand Lufthavn)

Se kart i lenken nedenfor for informasjon om de ulike bussenes plassering på Kjevik.

  • Plattform A= linje 35 mot Kristiansand/Tveit 
  • Plattform B= Flybuss mot Kristiansand
  • Plattform C = Flybusser mot Grimstad/Arendal