Flybuss til og fra Arendal, Grimstad og Lillesand

Flybussen mellom Kjevik og Arendal/Grimstad er pr. i dag innstilt! Lokalrute 35 Kristiansand - Kjevik - Tveit, i kombinasjon med linje 100 er derfor pr. i dag det eneste kollektivtilbudet mellom Kjevik og Arendal/Grimstad/Lillesand. 

For reiser mellom Kjevik og Arendal/Grimstad/Lillesand må du benytte 

  • lokalbuss linje 35 Kristiansand - Kjevik/Tveit 
  • linje 100 Arendal-Grimstad-Lillesand - Kristiansand 

hvor du kan benytte AKTs vanlige billetter og priser.

Pr. dags dato kjører kun ordinær linje 35 i kombinasjon med linje 100 (ikke som korrespondanse) mellom Kjevik og Arendal/Grimstad/Lillesand.

Strekningen Arendal/Grimstad/Lillesand/Kristiansand - Kjevik (Kristiansand Lufthavn)

  • Linje 100 Arendal- Grimstad - Lillesand (lokalbuss): Linje 100 følger – som enhver ordinære rute – en oppsatt ruteplan og fastsatt trasé. Linje 35 kan derfor ikke tilpasse avgangstider som følge av for eksempel forsinket flyankomst. 


Anbefalt byttepunkt for reiser mellom linje 35 Kjevik/Tveit og linje 100 Arendal/Grimstad/Lillesand (begge retninger): Holdeplass Vige, Vollevannet, eller Universitetet

  • Linje 35 Kristiansand - Kjevik - Tveit (lokalbuss): Linje 35 følger – som enhver ordinære rute – en oppsatt ruteplan og fastsatt trasé. Linje 35 kan derfor ikke tilpasse avgangstider som følge av for eksempel forsinket flyankomst. 

 

Avgangsholdeplasser Kjevik (Kristiansand Lufthavn)

Se kart i lenken nedenfor for informasjon om de ulike bussenes plassering på Kjevik.

  • Plattform A= linje 35 mot Kristiansand/Tveit 
  • Plattform B= Flybuss mot Kristiansand (p.t. kjører ikke eget Flybusstilbud i Kristiansand)
  • Plattform C = Flybuss mot Grimstad/Arendal (p.t. kjører ikke eget Flybusstilbud)