AKT Svipp Sirdal

AKT Svipp er opprettet for å forbedre transporttilbudet, forenkle bestilling og gi bedre informasjon for reisende i Sirdal. AKT Svipp er hovedsaklig en tilbringertjeneste til tog på Gyland stasjon, men kjører i tillegg til/fra Flekkefjord på søndagsavganger og en morgenavgang fra Ådneram til Tonstad på skolefridager. AKT Svipp er en samkjøringstjeneste, som baserer seg på at turene forhåndsbestilles. 

Bestilling av reise i AKT Svipp

 • Bestillingsløsning på svipp.akt.no
 • eller på telefon 907 16 815.

Bestilling på telefon må skje minst to timer før avgang. Avgang som starter før kl 0900 fra avgangsholdeplass må bestilles på telefon dagen før avreise. 

Bestill reise i AKT Svipp

Hva er AKT Svipp i Sirdal

AKT Svipp kjøres av drosjer eller minibuss, rullestolbehov eller andre behov knyttet til reisen må oppgis ved bestilling. AKT Svipp i Sirdal er særlig tiltenkt rollen som tilbringertjeneste til og fra tog på Gyland stasjon, men det kan også bestilles tur for påstigning og avstigning langs ruten.  

Se ruteplan for AKT Svipp (PDF, 69 kB)

Kort oppsummering av tilbudet AKT Svipp i Sirdal

 • Tilbudet er for alle aldersgrupper
 • AKT Svipp i Sirdal er en tilbringertjeneste til tog på Gyland stasjon. AKT Svipp kjører mandag - fredag, lørdag og søndag i forbindelse med enkelte togavganger/ankomster. På søndag kveld kan du i tillegg benytte AKT Svipp til og fra Flekkefjord sentrum, på skolefridager fra Ådneram til Tonstad på morgenen. 
 • AKT Svipp i Sirdal kjører etter en fast ruteplan og faste rutetider, se ruteplan for AKT Svipp (PDF, 69 kB)
 • AKT Svipp-bussen kjører innenfor det avgrensede området i Sirdal, se oversikt over dekningsområdet for AKT-Svipp Sirdal i kart nedenfor

Om bestillingstjenesten AKT Svipp i Sirdal

 • AKT Svipp i Sirdal er primært en tilbringertjeneste for deg som trenger transport til eller fra Gyland stasjon 
 • AKT Svipp i Sirdal kjører i forbindelse med tog (se mer info om togtider i rutetabell for Sørtoget):
  • mandag til fredag til tog 711 og 715/720 (kun fredag) 
  • lørdag til tog 706 og 709
  • søndag til tog 711 og 715
  • i tillegg søndag kveld til og fra Flekkefjord sentrum
  • på skolefridager fra Ådneram til Tonstad på morgenen
 • AKT Svipp, bestilles på svipp.akt.no eller telefon 907 16 815. Må bestilles senest to timer før avgang. Avganger som har avgangstid fra første stoppested før kl. 09:00 må bestilles senest dagen før.
 • Du kan maksimalt bestille en reise 1 uke frem i tid og du kan maksimalt ha 10 aktive bestillinger om gangen. Se rutetider i ruteplanen for AKT Svipp Sirdal (PDF, 69 kB)
 • Oppgi dato for bestillingen, om du har med ulike hjelpemiddel som rullator, rullestol eller har med ski etc.
 • Minibussen/drosjen henter deg  til avtalt tid, og kjører deg dit du skal innenfor det avgrensede området. Se oversikt over dekningsområdet for AKT-Svipp Sirdal i kart nedenfor. Turer kan ikke kjøres utenfor det avgrensede området.
 • Vær klar til oppsatt hentetidspunkt. Er transporten forsinket, blir du varslet om dette på din telefon.
 • Reiseruten legges opp etter øvrige bestillinger som kommer inn.
 • AKT Svipp venter inntil 10 minutter på forsinket tog.

Bestillingsmåter for AKT Svipp

Du bestiller enkelt en reise i bestillingsløsningen svipp.akt.no ved å trykke på knappen nedenfor.

svipp.akt.no

Du kan også nå våre kundekonsulenter på telefon for å bestille din reise. Reisen må bestilles mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 mandag til fredag, lørdag mellom kl 10.00-17:00, på telefon 907 16 815. Bestilling på telefon må skje minst to timer før avgang. Avgang som starter før kl 0900 fra avgangsholdeplass må bestilles på telefon dagen før avreise. 

Se mer informasjon om hvordan du bestiller reise med AKT Svipp

Priser

En Svipptur koster det samme som en vanlig bussreise innenfor samme sone og du kan benytte de vanlige billettproduktene til AKT. Du kan også reise videre på den ordinære kollektivtrafikken i Agder på ruter som kjøres av Agder kollektivtrafikk. Les mer om billettyper, rabatter og reiseregler i hos AKT

Togbilletten på Sørtoget/Go-ahead kan bestilles hos Entur

AKT Billett - Klikk for stort bildeKjøp billetten til AKT Svipp i mobilbilletten AKT Billett

Kart over gyldighetsområde for AKT Svipp i Sirdal

Reisen må starte og slutte innenfor områdene som er markert med streker i kartet. 

 • AKT Svipp i Sirdal kan du hovedsaklig benytte på strekningen mellom Tonstad og Gyland stasjon (se oransje strek i kart)
 • På søndager kan du også benytte AKT Svipp til og fra Flekkefjord (se lilla strek i kart). 
 • På skolefridager kan du i tillegg bestille AKT Svipp fra Ådneram til Tonstad på morgenen (se grønn strek i kart).

Kartet er ment for illustrasjon, for nøyaktige avgrensninger, se kart i bestillingsløsningen svipp.akt.no For avgangstider med AKT Svipp, se informasjon i ruteplanen (PDF, 69 kB), bestillingsløsningen svipp.akt.no eller på bestillingstelefonen. 

Reiseruten blir lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn. Du kan derfor regne med at det også er andre med på reisen/bussen, eller at andre blir plukket opp senere på turen.

Personvern i AKT Svipp

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i AKT Svipp