Personvern i AKT Svipp

Slik behandles personopplysninger i AKT Svipp

Formål, vilkår og bruk av personopplysninger i AKT Svipp:

Første gang du bestiller reise trenger vi ditt mobiltelefonnummer. Mobiltelefonnummeret trenger vi for å gi deg informasjon om reisen før henting. Du vil i tillegg bli bedt om å oppgi et brukernavn slik at våre sjåfører kan yte best mulig service. Ingen informasjon rundt ditt kundeforhold eller bestillinger vil bli utlevert til tredjepart.

Dette behandler vi:

 • Kundeopplysninger/brukerkonto: Mobiltelefonnummer samt brukernavn.
 • Bestilte turer.
 • GPS og lokasjonsdata behandles kun lokalt i appen og er kun tilgjengelig for sjåføren en kort periode før henting.
 • Dersom du har spesielle behov, ønsker vi å ha disse opplysningene i forbindelse med bestillingen for å yte best mulig service. Dette kan være opplysninger om rullestol, blind/svaksynt eller henting ved inngangsdør til bolig.

Av hensyn til flåtestyring har AKT oversikt over GPS koordinatene til bussen. Disse opplysningene blir ikke koblet mot personopplysninger om deg. Personopplysninger om deg i AKT Svipp behandles med hjemmel i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr 2 b (nødvendig for å oppfylle en avtale). Informasjon om rullestol eller blind/svaksynt behandles med ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr 2 a).

Formål:

AKT behandler opplysningene for å kunne levere tjenesten AKT Svipp og kunne følge opp eventuell avvik knyttet til tjenesten
Før du kan registrere en bestilling må du ha godtatt brukervilkårene. Agder Kollektivtrafikk AS er behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i forbindelse med AKT Svipp.


Tilgang og bruk av personopplysninger:

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med levering av tjenesten AKT Svipp.

 • Sjåførene vil kun ha tilgang til ditt telefonnummer under utførelse av den aktuelle bestillingen.
 • Dine personopplysninger blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.
 • AKT bruker en databehandler, Panteon, for å administrere og vedlikeholde systemet. Panteon benytter seg av tjenester fra Amazon Web Services til hosting og lagring av data.
 • Statistiske og anonymiserte reiseopplysninger kan bli brukt til å kartlegge bruk av tjenesten. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg som person.
 • Du kan i prøveperioden bli kontaktet for å evaluere tjenesten som bruker/kunde.

Lagring og sletting:

 • Dine bestillinger blir lagret i 30 dager fra bestillingen er gjennomført. Dataene blir anonymisert 30 dager etter at reisen er gjennomført.
 • Informasjonen i din brukerkonto lagres frem til du avslutter kontoen.
 • Ved misbruk av tjenesten vil AKT lagre opplysningene om misbruk i 30 dager.

Reisegaranti:

Dersom du har fått en bekreftelse på henting og vi ikke klarer å gjennomføre reisen som avtalt, vil du bli kontaktet for å organisere alternativ transport. AKTs kundesenter vil da kontakte deg senest 5 minutter før siste avtalte hentetidspunkt.

Avslutte kundeforholdet (slette konto):

Merk: Å avinstallere appen er ikke det samme som å avslutte kontoen i AKT SVIPP. For å avslutte kontoen må du enten bruke «slette konto»-funksjonen i app eller kontakte vårt kundesenter.

Rettigheter og kontakt med oss:

 • Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg. Du kan også lese om dine ulike rettigheter på Datatilsynets nettsider.
 • Dersom du ønsker å finne ut hvilke personopplysninger vi sitter med, for å rette feil eller for å be om å få slettet opplysninger eller andre personvernrettigheter, kan du ta enten bruke funksjonen i appen eller ta kontakt på adressen nedenfor:

Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand

Dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning, kan du ta kontakt med AKTs kundeservice på kundeservice@akt.no  Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.