Anbud

Her finner du informasjon om aktuelle anbud som Agder kollektivtrafikk (AKT) har utlyst.

Anbud 

Aktuelle anbud i AKT presenteres nedenfor. Hvis det ikke er utlyste anbud p.t. vil det ikke fremkomme informasjon. 

Krav i konkurransefasen

AKT har inntatt krav i sine konkurranser om at tilbyder i tilbudet skal gi en beskrivelse av sine leverandørkjeder som er relevante for tilbudet. Les mer om hvordan AKT forholder seg til Åpenhetsloven

Rutedata

I forbindelse med de fleste kollektivanbud vil det være viktig for potensielle leverandører å ha tilgang til aktuelle rutedata. 

Rutedata for kollektivanbud på Agder er tilgjengelig fra denne lenken

Anbudsutlysning

Utlyste aktuelle anbud i AKT vil presenteres nedenfor.