Anbud

Anbud

Her finner du informasjon om aktuelle anbud som Agder Kollektivtrafikk AS har utlyst.

Anbud 

Aktuelle anbud i AKT presenteres nedenfor. Hvis det ikke er utlyste anbud p.t. vil det ikke fremkomme informasjon. 

Rutedata

I forbindelse med de fleste kollektivanbud vil det være viktig for potensielle leverandører å ha tilgang til aktuelle rutedata. 

Rutedata for kollektivanbud på Agder er tilgjengelig fra denne lenken

Anbudsutlysning

Utlyste aktuelle anbud i AKT vil presenteres nedenfor. 

Det er for tiden et pågående anbud om busstjenester i øst 2024. Nærmere informasjon om anbudet er å finne på doffin.no ved å søke på «Busstjenester i Øst 2024».