Anbud

Her finner du informasjon om aktuelle anbud som Agder kollektivtrafikk (AKT) har utlyst.

Anbud, utlysninger og kunngjøringer

Aktuelle anbud, utlysninger og kunngjøringer fra Agder kollektivtrafikk (AKT) presenteres nedenfor. Hvis det ikke er utlyste anbud p.t. vil det ikke fremkomme informasjon. 

Krav i konkurransefasen

AKT har inntatt krav i sine konkurranser om at tilbyder i tilbudet skal gi en beskrivelse av sine leverandørkjeder som er relevante for tilbudet. Les mer om hvordan AKT forholder seg til Åpenhetsloven

Rutedata

I forbindelse med de fleste kollektivanbud vil det være viktig for potensielle leverandører å ha tilgang til aktuelle rutedata. 

Rutedata for kollektivanbud på Agder er tilgjengelig fra denne lenken

Design og profilering av materiell

Retningslinjer for visuell identitet/bussprofilering for materiell som skal kjøre på oppdrag for Agder kollektivtrafikk finnes i eget dokument, se retningslinjer for bussprofilering pr april 2024 (PDF, 1024 kB). Alle busser som benyttes skal, hvis ikke annet er avtalt, være hellakkert hvite (RAL 9010) før de settes i drift.  Nye busser skal påføres minst ett (1) strøk klarlakk før profilering. Foliering av grunnfarge tillates ikke. Det aksepteres at takflater kan ha annen hvit fargetone, og at takflater på utslippsfrie busser ikke har en helhetlig lakkering. Felger/hjulkapsler skal være i aluminiums- eller sølvfarge. 

Aktuelle anbud, utlysninger og kunngjøringer

Aktuelle anbud, utlysninger og kunngjøringer fra AKT presenteres nedenfor. Hvis ingenting vises har vi p.t. ikke utlyste anbud, utlysninger og kunngjøringer.