Ny billettordning: AKT Nettbutikk stenger midlertidig fra 20. juni til 1. juli 2024

Ny nettbutikk åpner 1. juli. Merk at alle billetter som er kjøpt i den gamle nettbutikken må være aktivert/tatt i bruk på bussen før 30. juni 2024 for at overgangen til nytt billettutstyr 1. juli 2024 skal fungere sømløst.  Les mer om stenging av nettbutikk

Tickets and prices

Find the right price

To find the right price, you must find out how many zones you are going to travel. First find the number of zones in the zone map before you check against the price tables for single tickets and season tickets. You pay for a maximum of 6 zones using a single ticket and a maximum of 3 zones for a season ticket.