Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Tickets and prices

Find the right price

To find the right price, you must find out how many zones you are going to travel. First find the number of zones in the zone map before you check against the price tables for single tickets and season tickets. You pay for a maximum of 6 zones using a single ticket and a maximum of 3 zones for a season ticket.