Lag din egen sanntidsskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm i skjemaet nedenfor - helt gratis!

Lag din egen sanntidsskjerm   

Trykk på knappen nedenfor for å komme til skjemaet hvor du selv kan lage din egen sanntidskjerm, som du kan ha i bedriftens resepsjon, kundesenter eller bare på din egen pc. Se fremgangsmåte for å lage din egen sanntidsskjerm

Gå til skjema for å lage din egen sanntidsskjerm  

bilde som viser sanntidsskjerm i resepsjonen - Klikk for stort bilde

Du kan lage flere holdeplasser på hver skjermvisning

Hvis du ønsker å ha med flere holdeplasser i samme skjerm, kan du enkelt gjøre det ved inkludere flere holdeplasser i skjemaet. På selve skjermen vil det tydelig fremkomme hvilken holdeplass avgangen går fra.

Velg antall avganger/rader du ønsker å vise på skjermen

Du kan velge ulikt antall rader du ska vise på sanntidsskjermen, avhengig av skjermens størrelse, plassering fra publikum, plassering i rommet etc. Prøv deg frem med hva du føler er best i din situasjon, det er enkelt å bytte til flere/færre rader hvis du ønsker det. Du kan velge mellom 5, 10, 15 eller 30 avganger pr skjerm.

Sanntidsskjerm med èn eller flere holdeplasser

bilde som viser sanntidsskjerm med bussavganger fra en holdeplass - Klikk for stort bildeSanntidsskjerm som viser bussavganger fra én holdeplass
Bilde som viser en sanntidsskjerm med rutetider fra to holdeplasser - Klikk for stort bildeSanntidsskjerm som viser bussavganger fra flere holdeplasser på samme skjermbilde

Skill ut bussens kjøreretning fra "Destinasjon"

Merk at denne sanntidsskjermgeneratoren lager sanntidsskjerm for alle retninger bussen kjører på holdeplassen. Det er derfor ikke mulig å kun velge én retning av gangen eller splitte skjermen i ulike kjøreretninger. Velger du for eksempel holdeplass "Vågsbygd senter" vil sanntidsskjermen vise bussavgangene i begge retninger, fra byen og til byen. Du må derfor se på Destinasjon (på skjermen)  for å se hvilken retning bussen kjører.

Gå til skjema for å lage din egen sanntidsskjerm

Fremgangsmåte for produksjon av URL-lenke til sanntidsskjerm

I skjemaet i knappen ovenfor må du gjøre følgende:

  • Skriv inn ønsket holdeplass i tekstboksen
  • Når du har funnet ønsket holdeplass, bekreft
  • Velg antall rader og trykk "OK". 
  • Trykk på “Generer lenke” (eller Nullstill)
  • Trykk så på lenken "Generert lenke til sanntidsskjerm"  som gir deg lenken til den ferdig utformede sanntidsskjermen.
  • Lagre lenken i nettleseren for senere bruk.
illustrasjon av skjema for å lage egen sanntidsskjerm - Klikk for stort bilde

Generert lenke til sanntidsskjerm

(eksempel på lenke)

https://skilt.akt.no/Tmix.Cap.DigSig.Gui/App/Rtpi.aspx?numberOfRows=15&stopPointIds=10016001

Kopier lenke