Aktuelt

Nye ruteplaner i Kristiansand fra 15.08.22

Det kommer nye rutetabeller i Kristiansandsområdet fra 15.08.22 på ruter som kjøres av Boreal. Det er kun mindre endringer og justeringer i forhold til de eksisterende ruteplanene. 

Skyss til videregående skole

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til gratis skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er imidlertid retten til gratis skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen må selv kjøpe ungdomskort.

Ny bestillingsløsning for AKT Svipp

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste som kun kjører på bestilling fra deg, foreløpig i Vågsbygd og Arendal. Den nåværende appen AKT Svipp for Iphone og Android vil etter hvert vil fases ut og bli erstattet av en enklere bestillingsløsning som foregår via websiden: «svipp.akt.no»

Flexikort i Kristiansandsregionen

Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort er et klippekort med 10 eller 20 reiser og passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2022 utvides gyldighetsområdet for Flexikort til også å gjelde kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland.

Å reise med lokalbuss i Agder

Skal jeg gå på bussen foran eller bak? Kan jeg kjøpe billett ombord på bussen? Stopper bussen automatisk på holdeplassen jeg står på? Se om du finner svaret på dine spørsmål nedenfor.

Benytter du deg av QR-koden på holdeplassoppslagene?

Da vil du du dessverre oppleve at disse ikke lenger fungerer.

Lag din egen sanntidsskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm helt gratis!

AKT Svipp - samkjøringsprosjekt i Vågsbygd

Er du over 67 år (eller har honnørkort fra NAV) og trenger skyss fra dør til dør? Tilbudet AKT Svipp er en bestillingstjeneste som i første omgang en gratistjeneste til honnørreisende i Vågsbygd.

Ledig plass på bussen?

På holdeplasskilt, i vår reiseplanlegger og sanntidsskjermer kan du se hvor mye ledig plass det er på avgangen du venter på.