Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Kart som viser trafikkavvik knyttet til kollektivtrafikken på Agder

Kart som viser trafikkavvik knyttet til kollektivtrafikken på Agder

Kartet viser planlagte og lengrevarende avvikssituasjoner som påvirker kollektivtrafikken på Agder. Slå av og på lag for å se det aktuelle trafikkavviket. Merk at trafikkavvik av mer akutt og plutselig natur ikke vil publiseres her, men i vår reiseplanlegger.

Kart som viser trafikkavvik

Merk: Du kan slå av og på informasjonen i kartet slik står igjen med informasjonen du selv ønsker. Se hvordan du slår av og på informasjon i kartlagene

Hvordan slå av og på informasjon i googlekartet

Du kan snevre inn informasjonen slik at du finner trafikkavviket du ønsker ved å trykke på "knappen" som åpner for de ulike kartlagene. Her kan du krysse vekk avvikene som ikke er aktuell for deg, slik at du står igjen med informasjonen du selv ønsker.