Kundeundersøkelse

I dag gjennomfører AKT kundeundersøkelse på hele Agder. Si din mening om kollektivtilbudet i ditt område, og bli med i trekningen av blant annet et 6 måneders gratis busskort i Agder! Se informasjon om kundeundersøkelsen

Oversikt over rutetilbudet i Kristiansand

Oversikt over rutetilbudet i Kristiansand

Bruk kartet nedenfor til å få en forenklet oversikt over busstilbudet i området du ønsker.

Kartet viser både hvilken type frekvens/antall avganger du kan forvente, samt hvilke linjer som passerer området.

Grønn farge:

Bor/arbeider du i områder som er markert med grønn farge, kan du forvente:

  • At det i rushtid minimum går 6 avganger på en linje i timen. Det kan i tillegg være flere linjer som kjører samme delstrekning, slik at samlet antall avganger kan være betydelig mer.
  • At det utenfor rushtid vanligvis vil gå 2-3 avganger pr time

Gul farge:

Bor/arbeider du i områder som er markert med gul farge, kan du forvente:

  • At det i rushtid minimum går 3-5 avganger på en linje i timen. Det kan i tillegg være flere linjer som kjører samme delstrekning, slik at samlet antall avganger kan være betydelig mer..
  • At det utenfor rushtid vanligvis vil gå 1-2 avganger pr time

Rød farge:

Bor/arbeider du i områder som er markert med rød farge, kan du forvente:

  • At det i rushtid minimum går 1-2 avganger på en linje i timen. Det kan i tillegg være flere linjer som kjører samme delstrekning, slik at samlet antall avganger kan være betydelig mer..
  • At det utenfor rushtid vanligvis vil gå 1 eller færre avgang pr time

I områder som ikke har fargemarkering betyr det at det enten ikke er et busstilbud, eller at busstilbudet har lavere eller mer uregelmessig frekvens enn 1 avgang i timen.