Å reise kollektivt under vanskelige værforhold

Hvis du skal reise kollektivt, må du beregne ekstra god tid når det er vanskelige værforhold. I enkelte områder må du også forvente innstilte avganger. Selv om det er gode værforhold der du befinner deg, kan forholdene være helt annerledes i andre deler av bussens rute. En forsinkelse i én del av bussens rute vil kunne forplante seg til andre deler av rutesystemet.

illustrasjon av holdeplass - Klikk for stort bilde

Generelle tips og råd ved reise under vanskelige værforhold

Når vær- og føreforholdene skaper utfordringer i kollektivtrafikken kan du bruke ulike hjelpemidler for å lettere holde deg orientert om situasjonen. Merk at tipsene nedenfor ikke er knyttet til den aktuelle avvikssituasjonen, men er mer generelle råd om hvordan du lettere kan reise kollektivt når vær- og føreforhold ikke helt spiller på vår side.   

bilde av busser i trafikken - Klikk for stort bilde

Hold deg oppdatert i våre informasjonskanaler: 

Når det oppstår vanskelige kjøreforhold vil vi så langt det er mulig informere deg i:

  • reiseplanleggeren/appen AKT Reise
  • holdeplasskilt
  • skjermer i bussen
  • her på våre websider 

Sanntidssystemet vil gi prognoser for når bussen du venter på er forventet å gå fra holdeplassen. Hvis det er innmeldt avvik, vil du ved å søke opp holdeplassene du venter på, få beskjed om det er avvikende forhold som påvirker busstrafikken. Noen ganger kan det likevel ta litt tid før vi fanger opp avviket og får publisert dette til deg som venter på holdeplassen. Under de rådende værforholdene vil papirrutetabellene kun vise veiledende tider, mest relevant informasjon finner du i reiseplanlegger, appen AKT Reise, holdeplasskilt og våre websider.

buss i kart - Klikk for stort bildeSe bussen live i kart
bilde som viser AKT Reise - Klikk for stort bildeAvviksinformasjon i reiseplanlegger

Følg bussavgangene i reiseplanlegger og i kart

Du kan benytte reiseplanlegger og kartfunksjon i reiseplanlegger for å se hvor din bussavgang fysisk befinner seg i traséen. 

Visning av buss "live" i kart i avgangslisten

Sanntidssystemet klarer ikke alltid å fange opp plutselige hendelser som skjer i trafikken og lage nye prognoser ut fra dette. I reiseplanleggeren kan du få en bekreftelse på hvor bussen befinner seg og få en trygghet for at bussen faktisk er på vei til din holdeplass i vår kartvisning hvor du kan se bussen "live" i kartet. 

Slik får du frem visning av bussen i kart i AKT Reise

  • Søk opp avganger fra en holdeplass eller i reiseplanleggeren i AKT-Reise på ordinær måte.
  • Trykk på knappen Kart
  • Du vil da se nøyaktig hvor din bussavgang befinner seg og at bussen beveger seg mot din holdeplass i kartet 

Merk at bussen ikke vil være synlig i kartet før bussen har startet kjøringen på den aktuelle turen/avgangen.

Trafikkkamera

I tillegg kan du få et bilde av trafikksituasjon, vær-og føreforhold ved å følge ulike trafikkamera på Agder

Reisegaranti?

Merk at reisegarantien ikke gjelder ved ekstraordinære værforhold. 

Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.

Les mer om reisegarantien