Å reise kollektivt om vinteren

Å reise kollektivt om vinteren

Heldigvis er det ikke så ofte at vanskelige vær- og kjøreforhold innvirker på kollektivtrafikken. Noen ganger skjer det likevel, da må du være forberedt på forsinkelser og andre avvik. 

Forbered deg til kollektivreisen på vinteren

På denne tiden av året kan snø, is og glatt føre gi vanskelige kjøreforhold. Om vinteren er det noen ganger greit å holde seg oppdatert på været hvis du skal ut å reise kollektivt. Hvis det er varslet vanskelige kjøreforhold kan du blant annet benytte værtjenesten pent.no for å se hvilke værforhold som er ventet i ditt område.

NB! Merk at vær- og føresituasjonene nedenfor beskriver en værsituasjon utover "normalt" vintervær. For generelle anbefalinger om å reise kollektivt på Agder, uavhengig av værforhold,  les våre tips og råd om å reise kollektivt med lokalbusser

Husk at snøvær og glatt føre kan være svært lokalt. Selv om det er fint vær og gode kjøreforhold der du befinner deg, kan forholdene være helt annerledes i andre deler av bussens rute. En forsinkelse i én del av bussens rute vil kunne forplante seg til andre deler av rutesystemet.

Annen trafikk skaper ofte utfordringer for kollektivtrafikken:
Hvis det kommer mye snø på kort tid kan bussene få problemer med å komme seg frem på veiene, det kan lett oppstå forsinkelser og i verste fall kan avgangen din bli innstilt. Ofte er det ikke bussene selv som er skyld i problemene, som oftest er det annen trafikk som ikke er skodd for vær- og føreforhold som skaper utfordringer, også for kollektivtrafikken. Kollektivtrafikken er avhengig av at veivedlikeholdet er godt for at bussene skal komme seg uhindret frem på vinterstid. Veiene og snuplassene som rutebussene benytter er heldigvis prioritert hos dem som er ansvarlig for veivedlikeholdet.

Hva kan du forvente ved snøfall, glatt føre og skiftende temperaturer:
Du kan her lese mer om hva du kan gjøre når du har planlagt å reise med AKT i forbindelse med snøfall, glatt føre og skiftende temperaturer på vinterstid, samt hva AKT gjør for å minske negative konsekvenser når det er vanskelig vintervær.

passasjerer på holdeplass - Klikk for stort bilde

 
Vær beredt når det er vanskelige føreforhold

 • Vurdér om du må reise: Hvis det er utstedt farevarsel på grunn av snøvær eller andre værforhold, bør du vurdere om du i det hele tatt skal reise kollektivt. 
 • Beregn god tid og forvent forsinkelser: Erfaringsmessig vil de største forsinkelsene/avvikene kunne oppstå i rushtiden om morgenen og ettermiddagen. Det er da det er flest reiser og hvor det er flest biler og busser på veiene. Hvis du må reise kollektivt når det er varslet mye snø, må du derfor beregne ekstra god tid og forvente forsinkelser. I enkelte områder/tilfeller må du også forvente innstilte avganger. 
 • Store lokale variasjoner: Det kan være store lokale variasjoner i nedbørsmengder og andre værforhold. dette kan likevel påvirke kollektivtrafikken i andre områder enn der du befinner deg nå. Bussen du venter på kan stå fast i trafikken og i helt andre deler av byen enn der du venter. 
 • Sjekk reiseplanlegger: Sjekk situasjonen i trafikken i vår reiseplanlegger på web eller appen AKT Reise i god tid før du planlegger å reise. I vår reiseplanlegger publiserer vi hendelser som har betydning for avviklingen av kollektivtrafikken. Merk at det kan oppstå plutselige hendelser eller trafikksituasjoner som vi ikke umiddelbart klarer å fange opp og få formidlet til deg som skal reise.  
 • Se avgangen i kart: Husk at du kan benytte reiseplanlegger og kartfunksjon i reiseplanlegger for å se hvor din bussavgang fysisk befinner seg i traséen. I tillegg kan du også følge trafikksituasjonen generelt på veiene fra ulike trafikkamera på Agder.
 • Glatte veier uten at det er snø: Det trenger ikke nødvendigvis være snø for at trafikken skal bli påvirket. Når temperaturene raskt skifter mellom pluss- og minusgrader kan dette medføre glatte veier, som igjen medfører utfordringer for kollektivtrafikk og annen trafikk. Dette er særlig utfordrende når regn fryser på bakken.

 

busstoppskilt i snøvær - Klikk for stort bilde

 
Slik blir busstrafikken påvirket ved vanskelige føreforhold

 • Vi er avhengig av brøytede veier: Bussene som kjører på oppdrag for AKT er, som all annen trafikk, avhengig av at veiene er brøytet og vedlikeholdt slik at det er mulig å kjøre på dem. Bussene er alltid skodd i forhold til årstiden, ofte er det annen trafikk som hindrer bussens fremkommelighet.  
 • Lokale forhold påvirker ofte større områder: Ofte kan et snøfall eller glatt føre være svært lokalt, men vil likevel kunne påvirke rutetidene i andre deler av rutene. Selv om det er fint vær og godt brøytede veier der du er, kan situasjonen være helt annerledes i andre deler av bussens rute. En forsinkelse i én del av ruten vil ofte kunne forplante seg til andre deler av ruten eller senere avganger. 
 • Sikkerheten kommer først: Hvis det er glatt eller vanskelig å komme seg frem på grunn av snøen, må sjåførene tilpasse kjøringen og i verste fall kjøre avvikende rute eller innstille avgangen. Husk at sikkerheten til passasjerer, sjåfører og kjøretøy i slike tilfeller alltid kommer i første rekke og rutetabellen kommer i andre rekke. 
 • Ekstra busser: Det er ikke alltid mulig å sette inn ekstra busser selv om vi vet det kommer snø og det blir meldt om vanskelige kjøreforhold. I rushtiden er nesten 100 % av busskapasiteten utnyttet til ordinær kjøring og skolekjøring.  Alle enkeltturer som en buss skal utføre gjennom dagen ligger planlagt i en liste som beskriver hvordan busselskapet skal få kabalen sin til å gå opp.  Det er derfor ikke så enkelt å stokke om på denne listen der og da, hvis en buss for eksempel får problemer med fremkommeligheten. Dette ville da fått konsekvenser i andre deler av rutenettet, hvor det da vil mangle en buss. Du vil også av og til kunne se at det kjører mange tomme busser forbi holdeplassen din, men disse er da som oftest på vei til å starte en planlagt rute/avgang fra en annen holdeplass.

 

snøfylte bygater - Klikk for stort bilde

 
Hva gjør vi for å minske negative konsekvenser på snøværsdager?

 • Hold deg oppdatert i våre informasjonskanaler: Vi vil så langt det er mulig informere deg i reiseplanlegger, appen AKT Reise, holdeplasskilt og websider når det oppstår vanskelige kjøreforhold. Vi publiserer innmeldte avvik i reiseplanleggeren og i appen AKT Reise. Ved å søke opp holdeplassene du venter på kan du få beskjed om det er avvikende forhold som påvirker busstrafikken. Noen ganger kan det likevel ta litt tid før vi fanger opp avviket og får publisert dette til deg som venter på holdeplassen. 
 • Busser kan kjøre avvikende eller forkortede traséer: For å unngå å innstille all kollektivtrafikk når det er dårlig vær, kan bussene velge å kjøre en avvikende trasé der det er vanskelig å komme frem. Ruten kan også i enkelte tilfeller bli forkortet. Bussene kan for eksempel unngå å kjøre i gater med vanskelige svinger eller hvor det blir for trangt når det er snødrev og kjøretøy er parkert. Brøytingen kan også ta lengre tid enn forventet dersom veimyndighetene må fjerne kjøretøy som sitter fast og sperrer veien. Dette vil vi så langt som mulig informere deg om på forhånd, men det kan oppstå plutselige og uventede situasjoner som gjør at vi ikke rekker å få ut informasjon tidsnok til deg som venter på bussen. 
 • Vinterdekk og kjetting: Bussene er alltid skodd for årstidene, men enkelte ganger kan føreforholdene være så vanskelig at selv ikke tunge kjøretøy kommer seg frem med vinterdekk. I enkelte tilfeller benyttes kjetting, men på enkelte vanskelige føreforhold vil kjetting heller ikke hjelpe for fremkommeligheten og i enkelte tilfeller få en motsatt effekt. Sikkerheten til passasjerer, sjåfør og kjøretøy kommer alltid i første rekke. 

 

Visning av buss i kart:

Med visningen av avgangen i kart kan du se hvor bussen befinner seg "live" i kartet og få en trygghet for at bussen er på vei til din holdeplass. Merk at visningen av buss i kart kun fungerer når du bruker avgangslisten fra holdeplassen. I reiseplanleggeren hvor du gjør rutesøk fra en holdeplass til en holdeplass vil du ikke få frem bussavgangen i kart i resultatvisningen. Buss i kart får du frem både i appen AKT Reise og i reiseplanleggeren på våre websider

Last ned AKT Reise-appen:

bilde AKT Reise - Klikk for stort bilde


 Slik får du frem bussen "live" i kart:

 • Søk opp avganger fra en holdeplass i AKT-Reise på ordinær måte
 • Trykk på knappen Kart
 • Du vil da se nøyaktig hvor din bussavgang befinner seg og at bussen beveger seg mot din holdeplass i kartet 

 Merk at bussen ikke vil være synlig i kartet før bussen har startet kjøringen på den aktuelle turen/avgangen!

Reisegaranti

Merk at reisegarantien ikke alltid vil gjelde ved ekstraordinære værforhold. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.