Nattbuss Kristiansandsområdet

Nattbussene kjører natt til lørdag og natt til søndag til/fra Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne, Songdalen) og Vennesla

Merk at nattbussene som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene. Nattbussene kjører på egne takster som starter kl 01:00. Takstene nedenfor gjelder på nattbusser kjørt av Boreal, i Kristiansandsområdet.

Nattbuss i Kristiansandsområdet 

Busslinjer med nattbusstilbud i Kristiansandsområdet. Se rutetabeller for Kristiansandsområdet for rutetider.

 • N2 Kvadraturen - (Voiebyen)/Flekkerøy
 • N2 Kvadraturen - Voiebyen
 • N2 Hånes-Lund - Kvadraturen 
 • N3 Slettheia - Kvadraturen - Søm
 • N4 Kvadraturen - Tømmerstø (Holte) 
 • N30 Kristiansand - Mosby - Vennesla 
 • N40 Kristiansand - Søgne - Årosskogen
 • N45 Kristiansand - Songdalen 
 • N101 Kristiansand - Lillesand - Grimstad - Fevik - Arendal 

Priser på nattbuss i Kristiansandsområdet

 • Pris kr 100,- uavhengig av reisestrekning. Unntaket er N101 hvor du må betale nattbusstakst som gjelder for tidligere Aust-Agder Ordinære busskort kan ikke benyttes på nattbuss, med unntak av betaling med reisepenger (verdikort). Merk at du ikke oppnår reisepengerabatt på nattbuss. 

Nattbussbillett i appen AKT Billett

Du også kjøpe nattbussbillett i AKT Billett-appen. Se under "Andre billetter" i appen. Les mer om AKT Billett

Slik kjøper du nattbussbillett i AKT Billett

 1. Velg knappen for "Ny billett"
 2. Velg "Andre billetter"
 3. Velg nattbussbillett, enten i Kristiansandsområdet eller i tidligere Aust-Agder
 4. Velg antall reisende
 5. Informasjon om kjøpet fremkommer, velg "Bekreft kjøp"
 6. Kjøpet gjennomføres
 7. Billett avleses på kortleseren ombord på bussen

 

bilde som viser kjøp av nattbussbillett i AKT Billettapp - Klikk for stort bilde

 

Kundesenteret svarer: Hvorfor kan jeg ikke bruke periodebilletten min på nattbussen?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer hvorfor du ikke kan bruke alle billettprodukter på nattbussene.