Buss vs bil

Vi har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å se på de privatøkonomiske kostnadene for kollektivtransport og privatbil i Agder-området. Svarene vil kanskje overraske?

Bil vs. buss – hva lønner seg, egentlig?

Prisene på det meste rundt oss har vokst til uante høyder det siste året. Dette gjør at mange nå vurderer hva det kan knipes inn på, slik at privatøkonomien i det hele tatt går i hop. I AKT ser vi nå at passasjertallene øker. Kanskje fordi flere nå endrer måten å reise på? 

Tallenes tale snakker for seg selv: du vinner på å ta bussen. Ikke bare for lommeboken, det er jo et miljøaspekt i å reise sammen med andre også.

Vi har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å se på kostnadsforskjellene pr. måned mellom bil vs buss på:

  • Lokal pendlerreise: Innenfor Kristiansand – 15km per dag
  • Regional pendlerreise: Mandal til Kristiansand, Fv439 – 86 km per dag
  • Regional pendlerreise: Arendal til Kristiansand – 134 km per dag

Resultatene synes vi er interessante og ganske oppsiktsvekkende – men likevel kanskje ikke så overraskende?

Les mer om kostnadsforholdet mellom bil og buss

Les flere historier