Justeringer i rutetilbudet i Søgne/Songdalen og skolebuss Vennesla fra 4. september

For å imøtekomme passasjervekst i Søgne og Songdalen, blir det fra mandag 4. september satt inn ekstra busser på enkeltavganger og linjer i morgenrushet fra Søgne og Songdalen. Det blir også justering på skolerute mellom Høietun og Venneslahallen fra samme dato.

Rutejusteringer Søgne/Sogndalen og skolerute i Vennesla fra 4. september 2023

Det har vært en høyere passasjervekst enn forventet i Søgne/Songdalen fra starten av høstrutene. Det blir derfor foretatt enkelte justeringer i rutetilbudet i Søgne og Songdalen i morgenrush fra mandag 4. september. I tillegg blir det en justering på skolebuss fra Høietun til Venneslahallen, som vil kjøre via Lomtjønn.

Søgne/Songdalen

 • Linje 40E Åros - Tangvall - Kristiansand ekspress:
  • Det blir satt inn en ekstra buss fra Tangvall til Kvadraturen - Universitetet i Agder kl 07:20.
 • Linje 45 Nodelandsheia - Kristiansand:
  • Det blir satt inn en ekstra avgang fra Nodelandsheia til Kvadraturen – Universitetet i Agder kl 07:08 på skoledager for å avlaste  linje 46 fra Finsland kl 06:40. Dette gir dermed mulighet for å reise uten bussbytte fra Nodelandsheia og Kvadraturen i rushtiden 
 • Linje 48 Hortemo - Nodeland - Tangvall:
  • Av trafikksikkerhetsmessige årsaker flyttes korrespondansepunktet mellom linje 45 og linje 48 flyttes fra Songdalen rådhus til Brennåsen senter. 
  • Avganger som i dag starter/snur ved Songdalen rådhus forlenges til/fra Brennåsen senter
  • Det blir satt inn en ny avgang fra Hortemo til Brennåsen kl 06:20 mandag-fredag, slik at det er mulig å reise fra Hortemo og være i Kristiansand før klokken 07:00 
 • Linje 46 Finsland: 
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Linje 46 fra Vatnelivegen 0629 til Finsland skole endrer avgangstid til 06:24 og kjøres kun på skoledager. Avgangen kommer fremdeles fra Nodeland stasjon med avgang derfra kl 06:04. ​​​​​​​

Høietun-Vennesla

 • Skolebuss 2108, skolebuss fra Høietun til Venneslahallen kl 07:38 vil fra mandag 4. september kjøre via Lomtjønn for å ta med 1. trinnselever med skyssrett til Vennesla skole. Øvrige reisende henvises fremdeles til linje 34

Endringene nevnt over vil ikke fremkomme i papirrutetabellene som er gyldig fra 14.08.23. For oppdaterte rutetider, benytt reiseplanleggeren på våre websider eller appen AKT Reise

Last ned AKT Reise-appen for hele Agder

I AKT Reise kan du søke opp avganger fra en spesifikk holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike adresser/holdeplasser. Du kan også få frem bussen "live" i kartvisning, slik at du har kontroll på om bussen virkelig er på vei til holdeplassen. I reiseplanleggeren kan du også se hvor mye ledig kapasitet det er om bord på bussen du venter på

Bilde som viser reiseappen AKT ReiseBilde som viser lenke til App Store AKT Reisebilde som viser lenken til Google Play AKT Reise