Trafikkmeldinger

Linje: 15
Sted: Tinnheia
Oppdatert: 14.09.2023
Omkjøring på Tinnheia fra 19.09.23
Linje: 240243skole
Sted: Kvelland/Lyngdal
Oppdatert: 12.09.2023
Delvis stengt på FV 43 over Kvelland grunnet brostøping fra 11.09.23 - 17.11.23
Linje: 230
Sted: Lyngdal: Alléen
Oppdatert: 15.08.2023
Innkjøring til Lyngdal Alleen stengt i retning fra Farsund fra 14.08.23
Linje: 48skole
Sted: Hortemo/Songdalen
Oppdatert: 08.08.2023
Midlertidig omkjøring i Hortemo ringvei fra 14.08.23
Linje: 40E200
Sted: Kristiansand
Oppdatert: 29.06.2023
Holdeplass Grauthelleren E39 betjenes ikke fra 03.07.23
Linje: 202211214217
Sted: Mandal: Møll
Oppdatert: 09.06.2023
Stenging av Møll bru 12.06.23 i 20 uker fremover