Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Trafikkmeldinger

Trafikkmeldinger

Linje: 260
Sted: Flikka/Flekkefjord
Oppdatert: 28.11.2022
Holdeplass Flikka stengt grunnet veiskade
Linje: 89250251260265
Sted: Flekkefjord
Oppdatert: 10.11.2022
Stenging av Kv2900-Engvald Hansens vei fra 05.12.22
Linje: M4
Sted: Hellemyr/Kristiansand
Oppdatert: 10.11.2022
Stenging av holdeplass Vestheiene senter retning Solkollen fra 14.11.22
Linje: 4040EA40434546200210
Sted: Søgne/Kristiansand
Oppdatert: 25.11.2022
Ruteendringer ved åpning av ny E39 i Søgne mellom Dølebru og Grauthelleren
Linje: A3
Sted: Søm/Kristiansand
Oppdatert: 28.09.2022
Torsvikkleiva midlertidig enveiskjørt fra 03.10.22
Linje: M1
Sted: Flekkerøy/Kristiansand
Oppdatert: 06.09.2022
Nattestenging av Flekkerøytunnelen fra 15.08.22
Linje: 40414244
Sted: Nygård skole/Søgne
Oppdatert: 26.04.2022
Holdeplass Nygård skole midlertidig stengt fra 25.04.22
Linje: 13
Sted: Kristiansand/Lund
Oppdatert: 11.11.2022
Omkjøring for linje 13 på Lund fra 09.03.21
Linje: 1251261751925
Sted: Froland
Oppdatert: 06.01.2022
Fv. 42 Blakstadkleiva stengt fra 01.09.21