Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

01.OKT 2019 | 12:20
Arendal: Barbu

Jens Gjerløws vei stengt 03.10 - 24.10 grunnet veiarbeid.

12.SEP 2019 | 12:59
Tvedestrand: Laget

Lagveien stenges helt – omkjøring for linje 154 fra 17/9:

20.AUG 2019 | 14:00
Kristiansand: Tollbodgt

Midlertidig flytting av holdeplasser fra pl Q til pl P.

Alle trafikkmeldinger
AKT nettbutikk – for hele Agder!

AKT nettbutikk – for hele Agder!

I nettbutikken kan du holde oversikt over gjenstående dager på periodebillettene, slik at du kan kjøpe ny periode i god tid før den gamle perioden utløper. Du får også frem restverdi på Reisepenger og gjenstående reiser på Flexikortet.

AKT nettbutikk – for hele Agder!

Merk at det tar noen timer fra kjøpet er gjennomført i nettbutikken til busskortet kan brukes på bussen. Dette henger sammen med at ikke alle billettmaskiner er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken.   

AKT Nettbutikk

Dersom du har brukerkonto logger, du deg bare inn på vanlig måte. Nye brukere kan enkelt opprette ny brukerkonto. 

AKT Nettbutikk>>

 

Kjøp Produkter = periodebilletter

Her kan du oppdatere ditt busskort innenfor reisekategoriene 30-dagersbillett, 180-dagersbillett (voksen 30–66 år), Flexikort for Kristiansandsområdet og 24-timersbillett i Kristiansandsområdet. Merk at du i den nye nettbutikken har stor fleksibilitet, ved at du kan velge fra-til hvilke soner din periodebillett skal gjelde. 

I nettbutikken kan du holde oversikt over gjenstående dager på periodebillettene, slik at du kan kjøpe ny periode i god tid før den gamle perioden utløper. Du taper ingen dager ved å kjøpe neste periode før foregående er utløpt. På Flexikortet finner du også gjenstående reiser, men merk at oversikten ikke tar med dagens gjennomførte reiser, men at dette først kommer med i oversikten neste dag. Du får også opp gjenstående verdi på dine Reisepenger.

Fyll på = betaling Reisepenger

I tillegg kan du fylle på reisepenger på busskortet. Du betaler for oppdatering/kjøp med bankkort (Visa/MasterCard).

Bilder av nettbutikk

Forklaringer til nettbutikk

I oversiktsbilde får du oversikt over status og gjenværende periode på alle busskort du har valgt å knytte til kontoen din.

 • Betalingshistorie = viser samtlige kjøp på samtlige busskort bakover i tid
 • Profil = viser profil knyttet til nettbutikkkontoen
 • Num = Reisekortets tilknyttede kontrollsiffer som du finner på baksiden av reisekortet ditt. Du kan legge til flere reisekort ved å trykke knappen "Legg til reisekort" 
 • Siste oppdatering = du  kan se når kortet sist har vært i kontakt med billettmaskinen ombord på bussen
 • Saldo = gjenstående reisepenger/verdi som ligger på kortet etter siste oppdatering
 • Periodekort = gjenstående periode på periodekort
 • Klippekort = gjenstående antall reiser på Flexikortet

Reisepenger:

 • Knapp for "Fyll på" = trykk på knappen for å fylle på verdi på Reisepenger
  • Fyll inn ønsket sum
  • For betaling/gå til kassen, tykk knapp for "Legg til på kort"

Periodeprodukter:

 • Knapp for "Kjøp produkt" = trykk på knappe for å fylle på periodeprodukter på reisekortet:
  • Barn (4 år til og med 15 år)
  • Ungdom (16 år til og med 19 år)
  • Ungvoksen (20 år til og med 29 år)
  • Voksen, velg gyldighet/reisestrekning fra sone til sone (30 år til og med 66 år)
  • Student (for studenter over 30 år, tilknyttet Studentsamskibnaden på Agder)
  • Honnør (66 år + og reisende med honnørkort fra Nav)
 • Knapp for "Kjøp" = gå til kassen for å kjøpe periodeprodukter 

 

 oversikt over nettbutikk