Barn som reiser alene

Når er barnet ditt gammel nok til å reise alene med kollektivtrafikk? Dette finnes det ikke noe konkret svar på, og avhenger av barnets modenhet og utvikling. Les mer om hva du bør tenke på når barn skal ta bussen alene.

Barn som reiser alene på buss

Mange barn reiser alene til mor eller far i helgene og blir også sendt alene for å besøke nære venner eller slektninger i høytider og ferier. Uansett må barnet være gammel nok til å kunne ta vare på seg selv. Merk at betjeningen ikke har en spesiell lovpålagt plikt å ta ansvar for barn som reiser alene. 

barn på bussen 

Ha med lapp med telefonnummer

Det er forskjell på å reise kollektivt på lokalbusser og ekspressbusser, særlig de yngste barna kan oppleve engstelse som øker faren for misforståelser. Barnet bør alltid ha med seg en lapp med nedskrevne telefonnumre til aktuelle kontaktpersoner.

Å reise med lokalbusser

  • Lokalbusser blir som oftest benyttet på kortere strekninger og ofte i et nærmiljø barnet er kjent i.
  • På lokalbussene er det mange holdeplasser å forholde seg til og det er mange passasjerer som stiger av og på i stort tempo. For å reise alene med lokalbusser må du vite at barnet ditt kan håndtere denne type situasjoner.
  • Du kan ikke forvente at sjåførene vil kunne klare å holde oversikt over når ditt barn er kommet til riktig holdeplass.

Å reise med ekspressbusser

  • Ekspressbusser blir ofte nyttet på lengre strekninger, til steder hvor barnet gjerne ikke er lokalkjent. Det er ikke så mange holdeplasser å forholde seg til, men barnet ankommer ofte et ukjent sted og må orientere seg på ukjente plasser.
  • Dette krever at barnet selv klarer å orientere seg i forhold til informasjon og holdeplasser, ofte på fremmede steder. Barn bør alltid bli hentet så tett som mulig på holdeplassen hvor barnet forlater bussen.