Personvern i AKT Reise

Personopplysninger i appen AKT Reise

AKT Reise og personopplysninger

Vi samler inn opplysninger om reisesøk som utarbeides på våre tjenester. Formålet med søkeloggene er å lage statistikk som benyttes til å si noe om bruken av våre tjenester. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som søker, når på døgnet de søker, hvor mange søk som gir resultat. Søkeloggene inneholder IP-adresse, søkeparametre (fra, til, via, tidspunkt osv.), samt grunnleggende enhetsinformasjon om klienten.

For enhetsinformasjon benytter vi:

-for iOS-apper: type enhet (i

  1. Enhetstype (iPhone / iPad)
  2. iOS-versjon (eks.: 12.1, 13.7, 14.3)
  3. Enhets språk (eks.: nb-NO)
  4. Appens versjonsnr.

-for Android-apper:

  1. Android versjon (eks.: 7/8/9/10)
  2. Android SDK-versjon (eks.: android sdk-30)
  3. Appens versjonsnr.

-for nettlesere:

  • User-Agent-feltet

Enhetsinformasjon benyttes til feilsøking, f.eks. for å spore fellesnevnere for rapporterte feil.

Vi samler inn hele IP-adressen, men opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker fra statistikken.

I tillegg så benyttes IP-adressen i søkeloggene for å identifisere og forhindre misbruk av tjenesten ved at man kan identifisere IP-adresser som genererer forespørsler fra automatiserte verktøy.
Søkeloggene slettes etter 30 dager.

For mer utdypende informasjon, se leverandørens nettside: https://www.datagrafikk.no