Personvern i AKT

Her finner du informasjon om hvordan AKT behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg. Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det.

Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine.

Nedenfor kan du lese om hvordan vi samler inn og behandler opplysningene om deg, hvilke leverandører vi samarbeider med, og hvordan du går frem for å få slettet data om deg selv.

Agder Kollektivtrafikk AS («AKT») er et selskap som er opprettet for å:

  • Gi innbyggerne på Agder et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud
  • Bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling

AKT har ikke målsetting om størst mulig overskudd, og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. Vi har ikke interesse i å utnytte personopplysninger til kommersielle formål, og personopplysninger blir kun brukt som grunnlag i saksbehandling og tjenesteforbedring på ulike områder. AKT forstår at personopplysningene dine må behandles på en trygg og sikker måte, i henhold til gjeldende lover om personvern.

Endringer i personvernerklæringen kan forekomme. 

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden. Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss for å finne ut hvilke personopplysninger vi sitter med, for å rette feil eller for å be om å få slettet opplysninger eller andre personvernrettigheter, kan du ta kontakt på adressen nedenfor:

Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand

post@akt.no

I forbindelse med innsyn eller andre personvernrettigheter må vi verifisere korrekt identitet.

Personvernombudet

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, Stian D. Kringlebotn, for informasjon om innsyn og andre personvernrettigheter. Du kan også kontakte personvernombudet om andre spørsmål om AKTs bruk av dine personopplysninger. Personvernombudet kan gi deg råd og ombudet kan også bringe saker videre i egen organisasjon.

Tlf: 476 12 859

personvernombud@akt.no 

Les mer om personvernombudets rolle

Ikrafttredelsesdato og endringer

Disse retningslinjene gjelder fra 1. juli 2018 og erstatter alle våre tidligere retningslinjer. Vi publiserer de nyeste, gjeldende retningslinjene på nettsidene våre. Dersom noe endres, publiserer vi reviderte retningslinjer med ny ikrafttredelsesdato.

Saksbehandling

  • E-post adressert til oss blir besvart i den utstrekning innholdet krever svar. E-post mottatt på kundeservice@akt.no og fra våre kontaktskjema blir behandlet i kundehåndteringssystemet Pure Service. Ytringer og synspunkter knyttet til vårt tjenestetilbud vurderes av våre saksbehandlere og inngår som en naturlig del av vårt forbedringsarbeid. Dette kan også involvere eksterne parter. En mottatt kundehenvendelse vil kun sendes videre til tredjepartsselskap i anonymisert form, slik at det ikke er mulige å hente ut og identifisere personopplysninger knyttet til kundehenvendelsen. Unntaket er i de tilfeller hvor kunden eksplisitt ber om at personinformasjon formidles til tredjepart. E-post som krever saksbehandling lagres i eget saksbehandlerarkiv i henhold til lovhjemmel. I de tilfeller hvor saksbehandlingen krever svar fra avdelinger i AKT, eller tredjepart, kan kontaktadresser formidles som en del av saksbehandlingen. AKT benytter Pure Service som program for behandling av kundehenvendelser.  
  • Vi verken selger eller på annen måte videreformidler personlig informasjon som vi har samlet inn. Personlige opplysninger blir kun benyttet til de formål som ble oppgitt ved eventuell registrering. Dette inkluderer også informasjon oppgitt under frivillig registrering. Alle personlige opplysninger du oppgir til oss vil bli oppbevart på en fortrolig måte, og vil ikke bli benyttet til annet enn i vårt arbeid. Vi benytter kun e-post-adresser til det formål som ble oppgitt da du registrerte din e-post-adresse hos oss. Det vil ikke bli sendt ut informasjon som du ikke selv aktivt har takket ja til å motta fra oss. E-post-registre blir ikke videreformidlet til tredjepart. Vi vil ikke utlevere opplysninger, hvis vi ikke er pålagt dette av offentlige myndigheter.

Ingen sammenblanding av registre

Vi har tilgang til flere type registre, bl.a. i forbindelse med salg av elektroniske billetter og nettbutikk.  Disse registrene behandles separat. Det kan derfor i enkelte tilfeller hende at du vil motta flere identiske e-postmeldinger fra oss hvis det er behov for å informere om kritiske systemendringer. Alle busskort er fra 1. januar 2012 upersonlige og ikke tilknyttet personopplysninger.

Kundeundersøkelser

Vi foretar fra tid til annen bruker-/kundeundersøkelser. Opplysninger som innhentes i forbindelse med slike brukerundersøkelser oppbevares separat fra de opplysningene vi ellers registrerer om våre brukere. Personlige opplysninger oppgitt i forbindelse med brukerundersøkelser vil kun bli benyttet til premiering etc, eller i henhold til de samtykker som er gitt særskilt og data blir slettet når premiering er gjennomført.

  • AKT bruker "e-radar" (levert av Storform) til å gjennomføre jevnlige kundetilfredshetsundersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og brukeren kan selve velge å være anonym eller ikke. For å være med i trekning av premie er man avhengig av å gi opplysning i form av telefonnummer og navn. AKT vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Dersom du svarer undersøkelsen anonymt, vil ikke AKT eller e-radar samle inn informasjon som kan kobles til deg.
  • Hvis AKT benytter andre undersøkelsesprogram for undersøkelsesformål eller forbedring av tjenestetilbudet, vil vi spesifisere og innhente ditt samtykke i de ulike programmene i forhold til formålet med innhenting av persondata.

Om nettsidene generelt:

ACOS leverer publiseringsverktøyet ACOS CMS til vår hjemmeside og står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold.

Visse typer informasjon om deg som bruker blir registrert og lagret automatisk når du besøker vår hjemmeside og våre underleverandørers tjenester. Disse dataene blir brukt til å analysere trafikkmønsteret og er nødvendig for å gi deg en optimal utnyttelse av våre nettsider/tjenester. Typiske opplysninger som lagres er hvilken nettleser og operativsystem du benytter, og hvilket domene eller IP-adresse du er tilknyttet. All brukerinformasjon av denne typen er anonym. Vi lagrer ikke informasjon som kan avsløre brukerens identitet, med mindre man frivillig har valgt å oppgi dette.

Statistikk:

For å lage og vedlikeholde akt.no er vi avhengige av å kunne analysere brukermønsteret til de som bruker sidene våre. Til statistikkformål for våre websider brukes verktøyet "Google Analytics". Vi samler inn opplysninger, som ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. Hensikten er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Statistikken kan gi svar på; hvilke sider som blir mest besøkt, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som blir brukt. Alle data blir slått sammen til en aggregert gruppe og blir ikke behandlet individuelt. I tillegg blir opplysningene anonymisert. Informasjonen kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. Hvis du ikke ønsker å bidra til analyse av bruken av nettsidene våre, kan du reservere deg mot det. 

For oversikt over de ulike kapslenes betydning, se mer info her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=no-NO

På noen av våre nettsider benytter vi YouTube for å vise videoer. YouTube lagrer cookies, som f.eks. personlige innstillinger og informasjon om båndbredde. Dette er i likhet med Google Analytics også underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Informasjon om besøk og bruk av websidene blir kun brukt i helhetlige analyser uten personidentifiserbare opplysninger. Denne statistikken hjelper oss å se hvilke deler av nettstedet som er mest besøkt, uten å vite hvem som har besøkt hva eller hvilke søk som har blitt gjort. Google Analytics bruker "cookies" (informasjonskapsler). Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Se nærmere om Google Analytics og personvern her

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt, akt.no, bruker informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin.  For å lage og vedlikeholde akt.no er vi avhengige av å kunne analysere brukermønsteret til de som bruker sidene våre. Vi bruker cookies i henhold til nevnte formål. En cookie er en liten tekstfil, som lagres i din nettleser, for å kunne gjenkjenne din datamaskin ved tilbakevendende besøk. Cookies brukes for å føre statistikk over antall brukere. Cookies sletter seg selv etter en viss periode (varierer), men fornyes efter hvert besøk.

Forskjellige informasjonskapsler

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler på nettstedet vårt.

  • Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig. Uten disse informasjonskapslene, kan vi ikke garantere at du greier å navigere deg rundt på nettstedet, lete etter og bestille billetter og andre tjenester, logge deg inn på profilen din eller foreta bestillingsendringer.
  • Funksjonalitetskapsler: Disse informasjonskapslene husker valg du foretar på nettstedet vårt, for å øke brukervennligheten.
  • Ytelseskapsler: Disse informasjonskapslene hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker sidene våre. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre nettstedet vårt, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene er ikke knyttet til noen av personopplysningene dine.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker akt.no, samtykker du i at vi bruker informasjonskapsler.

Endre eller blokkere informasjonskapsler

Dersom du ønsker å foreta endringer eller skru av informasjonskapslene, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at den blokkerer alle eller utvalgte informasjonskapsler. For å finne ut hvordan du gjør dette, kan du lese hjelpesidene i nettleseren din eller besøke aboutcookies.org. Hvis du velger å gjøre dette, kan vi ikke garantere at nettstedet vårt vil fungere slik det skal, og vi kan ikke holdes ansvarlige dersom det oppstår feil.

Les mer om informasjonskapsler på akt.no

Tredjeparts nettsteder

Vår nettside inneholder lenker til nettsteder eid og drevet av tredjepart med egen personvernpolicy. AKT har ikke ansvar for personvernspraksis på slike tredjeparts nettsteder, og bruken av slike nettsteder er på egen risiko