Boreal Buss AS vant konkurransen om levering av busstjenester i østre del av Agder

I henhold til lov om offentlige anskaffelser, har det blitt gjennomført en anbudskonkurranse om busstjenester i østre del av Agder. Boreal Buss AS har det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og miljø. Selskapet overtar bussdriften og rutetransport i kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad fra og med 1. juli 2024.


Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelsen til og med 30. juni 2032. Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten i en eller to perioder på ett år av gangen, maksimalt frem til og med 30. juni 2034.

Omfanget av kontrakten er ca. 6,2 millioner rutekilometer pr. år. Kontrakten medfører betydelig lavere CO2-utslipp og mindre støy, ved at omkring 90% av rutekilometerne i kontrakten vil bli utført med utslippsfrie kjøretøy/elbusser.
Fem tilbydere deltok i en anbudskonkurranse med forhandling, som innebærer at deltakerne fikk mulighet til å forbedre tilbudet underveis i anbudsprosessen. Deltakerne var Boreal Buss AS, Vy Buss AS, Tide Buss AS, L/L Setesdal Bilruter og Trønderbilene AS.
Boreal Buss AS blir ny operatør i dette området fra sommeren 2024.

Uttalelse fra Siv Wiken, administrerende direktør i AKT:
- Vi er tilfredse med at det har vært 5 tilbydere med i konkurransen, og nå ser vi frem til et godt samarbeid med Boreal Buss AS i tiden frem mot oppstart av den nye kontrakten. Kontrakten innebærer at omkring 90% av rutekjøringen kjøres utslippsfritt, noe som vil bli et stort bidrag for å oppnå regionens miljømål i årene fremover. AKT ser frem til å videreutvikle den bærekraftige kollektivtrafikken i årene som kommer.

  • Kontaktperson AKT: Adm. dir. Siv E. Wiken – tlf. 99 15 18 22 eller administrasjonssjef Kjell Sverre Drange – tlf. 95 84 24 57
  • Kontaktperson Boreal Buss AS: leder kommunikasjon, Jon Kristian Fadnes – tlf. 93 43 26 14

Artikkelliste