Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Pressekontakt

Pressekontakt

Kontakt med pressen bidrar til økt kunnskap om kollektivsystemet i Agder.

Pressekontakt

AKTs pressekontakt er:

Administrerende direktør 
Siv Elisabeth Wiken
siv.wiken@akt.no
38 14 53 80

Bilder og mutimedia

Trenger du bilder fra kollektivtrafikken på Agder? AKTs bildebank ligger tilgjengelig på bildetjenesten Flickr. Her finner du blant annet bilder av våre busser/busslinjer, holdeplasser, kampanjefoto og andre aktuelle bilder.

Gå til Flickr

Agder kollektivtrafikk skal krediteres ved bruk. 

Designmanual

Skal du produsere grafisk materiell for AKT? AKTs designmanual (profilguide) omhandler logo, farger og designelementer, til bruk som inspirasjon ved utforming av grafisk materiell for AKT.

Les mer om AKTs designmanual