Nyttige lenker til kollektivtrafikk nasjonalt og internasjonalt

Her finner du nettadresser og annen nyttig informasjon om kollektivtrafikk i Norge og utlandet.

Er du interessert i AKTs designmanual eller vårt digitale bildearkiv? 

 

par på holdeplass - Klikk for stort bildeholdeplass på Agder

   

Busselskaper på Agder

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser eller sjåfører ansatt, men kjøper busstjenester fra ulike busselskaper. Her finner du linker til selskaper som har tilknytning til kollektivtrafikken i Agderfylkene, både selskap som har kontrakt med AKT, men også ekspressbusselskaper som trafikkerer landsdelen.

Vil du bli bussjåfør? Vil du vite mer om ledige stillinger som bussjåfør, må du kontakte de ulike busselskapene som kjører rutene på Agder. Busselskapene konkurrerer om kontrakter for rutekjøring og det er busselskapene som eier bussene, har arbeidsgiveransvaret for sjåførene og lager kjøreplaner og skift.

 

Ruteopplysningstjenester på internett

Skal du reise i andre fylker enn Agder-fylkene? Alle fylker har ruteopplysningstjenester på internett for kollektivtrafikk i fylkene, enten kun for eget fylke eller i samarbeid med andre fylker

 

Administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk i Norge

Nedenfor finner du en liste med administrasjonsselskapene for kollektivtrafikk som finnes i  Norge.

 

Reise kollektivt i Europa

Skal du reise i Europa? Her finner du lenker til kollektivtransportselskaper i større europeiske byer.