Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Nyttige lenker til kollektivtrafikk nasjonalt og internasjonalt

Nyttige lenker til kollektivtrafikk nasjonalt og internasjonalt

Her finner du nettadresser og annen nyttig informasjon om kollektivtrafikk i Norge og utlandet.

Er du interessert i AKTs designmanual eller vårt digitale bildearkiv? 

AKT designmanual  AKT bildearkiv på Flickr

par på holdeplass - Klikk for stort bildeholdeplass på Agder   

Busselskaper på Agder

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser eller sjåfører ansatt, men kjøper busstjenester fra ulike busselskaper. Her finner du linker til selskaper som har tilknytning til kollektivtrafikken i Agderfylkene, både selskap som har kontrakt med AKT, men også ekspressbusselskaper som trafikkerer landsdelen.

 

Ruteopplysningstjenester på internett

Skal du reise i andre fylker enn Agder-fylkene? Alle fylker har ruteopplysningstjenester på internett for kollektivtrafikk i fylkene, enten kun for eget fylke eller i samarbeid med andre fylker

 

Administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk i Norge

Nedenfor finner du en liste med administrasjonsselskapene for kollektivtrafikk som finnes i  Norge.

 

Reise kollektivt i Europa

Skal du reise i Europa? Her finner du lenker til kollektivtransportselskaper i større europeiske byer.