Nyttige lenker til kollektivtrafikk nasjonalt og internasjonalt

Her finner du nettadresser og annen nyttig informasjon om kollektivtrafikk i Norge og utlandet.

Er du interessert i AKTs designmanual eller vårt digitale bildearkiv? 

 

par på holdeplass - Klikk for stort bildeholdeplass på Agder

   

Busselskaper på Agder

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser eller sjåfører ansatt, men kjøper busstjenester fra ulike busselskaper. Her finner du linker til selskaper som har tilknytning til kollektivtrafikken i Agderfylkene, både selskap som har kontrakt med AKT, men også ekspressbusselskaper som trafikkerer landsdelen.

 

Ruteopplysningstjenester på internett

Skal du reise i andre fylker enn Agder-fylkene? Alle fylker har ruteopplysningstjenester på internett for kollektivtrafikk i fylkene, enten kun for eget fylke eller i samarbeid med andre fylker

 

Administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk i Norge

Nedenfor finner du en liste med administrasjonsselskapene for kollektivtrafikk som finnes i  Norge.

 

Reise kollektivt i Europa

Skal du reise i Europa? Her finner du lenker til kollektivtransportselskaper i større europeiske byer.