Student i Kristiansand/Grimstad, gratis studentkort for tilflyttere

Er du student og har meldt flytting til Kristiansand eller Grimstad , kan du søke om gratis busskort for studieåret.

Ordningen gjelder for alle tilflytter-studenter som tar høyere utdanning. Det er den enkelte kommune som administrerer og håndterer ordningen. Agder kollektivtrafikk er derfor ikke ansvarlig for dette tilbudet.

 

Slik går du fram