Buss for bil (verksted)

Har du en kunde som har levert bilen på verksted hos deg? Nå kan bilverksted som ønsker å tilby sine kunder en bussbillett benytte mulighetene for ”kjøp til andre” i mobilbilletten, AKT Billett. Dette gjør at billetten blir tilgjengelig for bilverksted i hele Agder. 

Les mer på denne siden:

Buss for bil(verksted)

Mange som leverer bilen på bilverksted har behov for transport for kortere eller lengre tid. Bilverksted kan kjøpe billetter i mobilbilletten AKT Billett og sende billetten til sine kunder. "Bilverkstedbilletten" vil derfor være tilgjengelig for bilverkstedskunder i hele Agder, ikke kun Kristiansand som tidligere. Ved å benytte funksjonene i AKT Billett kan alle bilverksteder på Agder kjøpe bussbilletter til sine kunder som må ha bilen på verksted over kortere eller lengre perioder.

Se informasjon i pdf om å kjøpe billetter til andre (PDF, 2 MB), som kan printes ut og oppbevares ved disken.

bilde mann med mobil - Klikk for stort bilde

Hvilke billetter kan verkstedet oversende til verkstedskunden?

Det er mulig å kjøpe og oversende enkeltbilletter og periodebilletter til andre mobiltelefoner i appen. 

Enkeltbilletter:

Har kunden behov for en enkeltbillett i AKT Billett kan du kjøpe og oversende enkeltbilletter i følgende kategorier (hvor du oppnår ca 40 % rabatt i forhold til enkeltbillett kjøpt ombord) for:

 • Barn
 • Voksen
 • Honnør. 

Se priser på enkeltbilletter

Periodebilletter:

Har kunden behov for en lengrevarende billett under verkstedsoppholdet kan du kjøpe:

Billettpriser

​For på forhånd å få en oversikt over riktig pris på billetten kunden skal reise med, må du vite hvor mange soner kunden skal reise i. Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett, eller 3 soner ved bruk av periodebillett. Finn først antall soner i sonekartet før du sjekker prisene i pristabellene 

Ved å kjøpe billett i AKT Billett får du selvsagt vite prisen automatisk.

Info for bilverkstedet

For at kunden på bilverkstedet skal kunne motta billetten fra bilverkstedet, må både bilverkstedet og verkstedskunden ha installert mobilbilletten AKT Billett på sin mobiltelefon. Skann QR-koden eller følg lenken til AKT Billett for å komme til nedlasting av AKT Billett:

QR-kode til AKT Billett
QR-kode til AKT Billett
bilde som illustrerer AKT Billett - Klikk for stort bildeLast ned AKT Billett fra App Store eller Google Play
 • For å sende en billett til kunden må du og kunden ha lastet ned mobilbilletten AKT Billett på mobiltelefon.  
 • Under "Innstillinger" i appen legger du inn bedriftens bankkort. Vipps kan også brukes til betaling. 
 • Du kan velge å kjøpe "Enkeltbillett" eller "Periodebillett" som billett til kunden. Periodebilletter gjelder over en lengre periode, enten 24 timer, 7 dager eller 30 dager og kan være et alternativ hvis kunden skal ha bilen på verksted over flere dager. 
Bilde som viser knapp for ulike innstillinger i AKT Billett - Klikk for stort bildeLegg inn bankkort og andre elementer under Innstillinger i AKT Billett

Kjøp billett og oversend billetten til verkstedskunden

Det er mulig å kjøpe og oversende enkeltbilletter (og periodebilletter) til andre mobiltelefoner i AKT Billett ved å stå i fanen for «Billetter», trykk knappen "Ny billett", velg "Kjøp til andre". Hvis du skal kjøpe en billett til andre for første gang velger du Enkeltbillett i knappene øverst.

 Gjennomfør kjøp: 

 • Velg: «Ny billett»
 • Velg: «Kjøp til andre»
 • Velg: «Enkeltbillett» eller "Periodebillett"
 • Velg: «Soner/stoppesteder og antall reisende». Her taster du inn holdeplasser som kunden skal reise fra/til eller sonen(e)/kommunen hvor kunden skal reise.
 • Velg: «Neste»
 • Bekreft og gjennomfør kjøpet med valgt betalingsmetode. Du kan betale med bankkort eller Vipps.
bilde som viser hvordan kjøpe billett til andre - Klikk for stort bilde

Del billetten til kunden via SMS (skriv inn ønsket telefonnummer):

Når kjøpet er gjennomført får du valg om å sende den videre. Her kan du skrive inn mottakers telefonnummer og sende billetten som SMS. Fra mottaker åpner billetten via SMS må den tas i bruk innen 7 dager. For å hente billetten kan mottaker trykke på lenken som er sendt i SMS.

 • Enkeltbilletten er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone. På Agder er 1 sone = 1 kommune.
 • Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet

Kunden: Hvordan motta en bussbillett

For å motta billett fra bilverkstedet må kunden ha lastet ned mobilbilletten AKT Billett på sin mobiltelefon.  Skann QR-koden øverst på siden eller følg lenken til AKT Billett for å komme til nedlasting av AKT Billett. 

 • Trykk på lenken i mottatt SMS
 • Trykk «Hent billett»
 • Trykk på «Start billett nå» når du skal gå på bussen
 • Trykk deretter på «Kontroll», da kommer det opp en QR kode. Denne QR-koden holdes foran billettmaskinen i bussen til det kommer et godkjentsignal og displayet lyser grønt.​

Les av billetten om bord på bussen:

Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren hver gang du går på en ny buss, både for enkeltbilletter og periodebillett. QR-koden får du frem ved å trykke på knappen for "Kontroll" i AKT Billett. QR-koden holdes mot det nederste vinduet i kortleseren.​  

Hvordan lese av mobilbilletten om bord på bussen

Bilde som viser mobilbilett med QR-kode - Klikk for stort bildeTrykk frem QR-koden på knappen Kontroll i mobilbilletten
bilde som viser avlesing av QR-kode på kortleser på buss - Klikk for stort bildeHold QR-koden mot det nederste vinduet i billettleseren
bilde som viser at mobilbiletten er korrekt avlest på bussen - Klikk for stort bildeNår billetten er riktig avlest kommer et grønt lys i displayet

I en kontrollsituasjon må du kunne fremvise billetten til kontrollør, det er derfor viktig å ha tilstrekkelig strøm på mobiltelefonen under hele reisen.

En billett i 1 sone er gyldig i 90 minutter, deretter 30 minutter pr. nye sone hvis du har fått en billett over flere soner.

Finn rutetider for lokalbussene i nærheten av deg 

I reiseplanleggeren kan du søke opp avganger fra en spesifikk  holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike adresser/holdeplasser. Du kan også få frem bussen "live" i kartvisning, slik at du har kontroll på om bussen virkelig er på vei til holdeplassen.

Lag din egen sanntidsskjerm

Du kan også lage din egen sanntidsskjerm som du kan ha i dine lokaler. Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten.  Les mer om å lage din egen sanntidsskjerm

bilde som viser sanntidsskjerm i resepsjonen - Klikk for stort bilde