9-14 gruppebillett

Gruppebillett for skoler på tidspunkt det er færre reisende på bussen

Hva er 9t14 gruppebillett

9t14-gruppebillett er en gruppebillett har som mål å kunne tilby skoler, barnehager og organiserte grupper billigere transport på det ordinære ruteopplegget, på tider av døgnet hvor det vanligvis er færre passasjerer på bussene. 

bilde som viser passasjerer i buss - Klikk for stort bilde

Billetten er for mindre grupper som reiser selvstendig og sporadisk, og ikke er en del av større organiserte opplegg (eksempelvis Den kulturelle skolesekken etc*). Billetten kan brukes mellom kl 09:00 og 14:00, mandag til fredag hele året.

Du kan kjøpe to typer billetter:

  • 9t14 liten, for grupper inntil 8 personer (voksne og barn), kr 84,-
  • 9t14 stor, for grupper inntil 15 personer (voksne og barn), kr 158,-

Det skal kun kjøpes én felles billett for gruppen, det utstedes ikke enkeltbillett til den enkelte reisende. Det må minimum være én voksen reisende med gruppen. Billetten kan ikke brukes til individuelle reiser.

*Ved større fellesarrangement som gjelder hele/flere skoler og barnehager (eksempelvis forestillinger i "Den kulturelle skolesekken") anbefales det å bestille egen transport fra busselskapene. Det er ikke plassgaranti for reise på 9-14-gruppebillett.

Hvem gjelder 9t14 for:

Billetten kan brukes av alle barnehager, grunnskoler og andre grupper med barn under 18 år på Agder. Billetten gjelder i et tidsrom der eksisterende busser/avganger har ledig kapasitet i tidsrommet mellom kl 09:00 og 14:00. Billetten brukes derfor på det ordinære rutetilbudet, uten at det settes opp ekstraavganger.

Hvordan kjøpe 9t14 gruppebillett:

Billetten kjøpes om bord på bussen hos sjåfør. Kjøperen foretar enten:

  • utlegg (ved kjøp med kontanter eller bankkort) eller
  • benytter busskort med reisepenger.

Hvordan bruke 9t14 gruppebillett:

9t14 kan benyttes på alle ordinære busser på Agder mellom kl 09:00-14:00.  Billetten kan bruke i alle soner, uavhengig av reiselengde. Siste påstigning må skje før kl 14:00.

  • Billetten kjøpes hos sjåfør og må forevises sjåfør hver gang gruppen går på en ny buss (også hver gang gruppen bytter buss).
  • Merk at gruppen må reise samlet på hele reisen. Totalt antall personer må ikke overstige antallet personer som billetten er gyldig for.
  • Av kapasitetshensyn er det kun plass til maksimalt 15 personer samlet pr. bussavgang. Gruppen må selv regulere antall grupper som reiser pr avgang.
  • Merk at det ikke er plassgaranti for gruppen.
  • Billetten er gyldig i 90 minutter fra kjøpstidspunktet. Siste påstigning ved korrespondanser må skje før utløpstiden er passert.