Flexikort i Kristiansandsregionen

Flexikort i Kristiansandsregionen

Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort er et klippekort med 10 eller 20 reiser og passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2022 utvides gyldighetsområdet for Flexikort til også å gjelde kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland.

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

 • Kundesenter
 • AKT Nettbutikk. Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre)
 • Ombord hos sjåfør (kontant eller med bankkort). Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre) 

Illustrasjon reisekort 2 - Klikk for stort bilde 

Fra 1. juli 2022 utvides gyldighetsområdet for Flexikort til også å gjelde kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland, i tillegg til Kristiansand og Vennesla.

Flexikort for Kristiansandsregionen

Priser pr 1. februar 2022.

Busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

 • 10 reiser kr 240,- *
 • 20 reiser kr 400,- *

*= Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet
I statsbudsjettet for 2022 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet. 

 

Mer informasjon om Flexikortet:

 • Gyldig i hele Kristiansandsregionen, dvs. Kristiansand, Vennesla (inkludert Øvrebø). Lillesand, Birkenes og Iveland.
 • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
 • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise. Hvis du skal betale reiser for flere personer med Flexikortet på samme reise, må du henvende deg til sjåfør for å få kjøpt Flexikortreisene på riktig måte.
 • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning. Husk å lese av Flxikortet på kortleser ved hver ny påstigning.
 • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.

les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bilde 

Mer om hvordan fylle på Flexikortreiser på reisekortet: 

 • Du kan kjøpe 10 eller 20 Flexikortreiser når du fyller på kortet
 • Vær oppmerksom på at du kan fylle på flere "pakker" av 10/20 reiser på reisekortet.
 • Selv om du fyller på flere Flexireiser ("pakker") på reisekortet samtidig, vil kortleseren i bussen vil kun lese av den aktive "pakken", mens det som ikke er tatt i bruk, ligger i "bakgrunnen" og venter på å bli aktivisert. Dette betyr eksempelvis at hvis en fyller på et Flexikort med 10+10+10+10 reiser = 40 reiser, så vil ikke billettsystemet telle ned 40, 39, 38 ,37 osv reiser, men telle ned først en "pakke" fra 10, 9 ,8 ….. deretter ny "pakke" 10, 9, 8, 7 … så ny "pakke" 10, 9, 8, 7 i kortleseren. 

Kjøp av Flexikort i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet aktiveres på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken