30 dager periodebillett student over 30 år for Agder

Heltidsstudenter over 30 år som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA), kan kjøpe en periodebillett student over 30 år som gjelder for reiser i hele Agder i 30 dager.

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

Periodebillett student (fra 30 år):

pris kr 595,–

Pris pr 1 februar 2024

  • Gjelder for heltidsstudenter over 30 år tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA).
  • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder.
  • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder kollektivtrafikk.
  • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
  • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

MERK! Studenter mellom 20-29 år må enten benytte 30-dagersbillett for ung voksen – eller periodebillett student for Kristiansand eller Grimstad kommune.

Bekreftelse

Periodebilletten for studenter 30 år +  blir utstedt og fornyet ved å vise gyldig studentbevis med dokumentasjon av betalt semesteravgift. Studenter over 30 år må også forevise en egen bekreftelse på at en er fulltidsstudent, som må fremskaffes av studenten fra det enkelte studiested eller forevises fra studentweb. Den reisende kan bli bedt om å vise studentlegitimasjon (gyldig studentbevis + semesteravgift), samt bekreftelse ved førstegangskjøp og fornying av produkt, samt ved billettkontroll. Merk at semesterkort alene er ikke gyldig som bekreftelse, da semesterkortet ikke viser om en er fulltidsstudent.

Reglement

Reglementet er vedtatt i sak 83/2006 av NSM-utvalget i Vest-Agder fylkeskommune og i sak 86/2006 av Fylkesutvalget i Aust-Agder.

Hvordan kjøpe periodebillett student fra 30 år i nettbutikken

Det er mulig å fylle på periodebilletten for student fra 30 år i AKT Nettbutikk. I nettbutikken må du velge

  • Knappen for "kjøp periodebillett/Flexikort"
  • Velg Passasjerkategori "Student" og deretter
  • Tilgjengelige produkt "Studentkort Agder"

Se illustrasjon nedenfor: