Veiarbeid i Kuviga fra 28.02.22

Veiarbeid i Kuviga fra 28.02.22

Linje:
101 102 103 111
Sted:
Kystveien/Arendal
Oppdatert:
22.04.2022 11:13

Veiarbeid i Kuviga

Kystveien ved Kuviga er lysregulert f.o.m. mandag 28.02.22 p.g.a. utskifting av vann- og avløpsanlegg. Forventet varighet til og med 16.05.22. Dette vil kunne medføre forsinkelser for kollektivreisende på hele strekningen fra Eydehavn/Tromøy til Arendal sentrum og videre mot Hisøy/Rykene/Grimstad.

 • I østgående retning tillates all trafikk forbi anleggsområdet*
 • I vestgående retning tillates kun buss og utrykningskjøretøy
 • Gamle Songevei blir enveisregulert i vestgående retning mellom Birkenlund og Ingeborgdalen. Linje 111 må derfor kjøre via Kystveien og Havstadtunnelen. 
  • Rød strek i kart: Omkjøringstrasé for linje 111 vestover

* Noen kvelder/netter blir det helt stengt for østgående trafikk i Kuviga. Linje 101 mot Eydehavn og linje 102/103 mot Tromøy må da kjøre over Solåsen (trasé: Jens Gjerløws vei - Gamle Songevei - Ingeborgdalen - Store Solåsen - Nordbødalen - Havstadbakken).

Fare for forsinkelser

Forsinkelser må påregnes på følgende linjer:

 • 101  Eydehavn - Arendal - Fevik -  Grimstad Nord /Grimstad Sør 
 • 102 Tromøy Øst - Arendal - Rykene
 • 103 Tromøy Vest - Arendal - Hisøy
 • 111 Arendal - Solåsen - Grasåsen - Arendal

Vær oppmerksom på at forsinkelser i én del av traséen, kan forplante seg til andre deler av traséen. Beregn derfor ekstra god tid hvis du skal reise med busslinjene nevnt over i anleggsperioden.  

La bilen stå, reis heller med bussen

Veiarbeidet vil potensielt kunne skape kø og forsinkelser, særlig i rushtiden. Vi anbefaler at du i anleggsperioden lar bilen stå og heller reiser med bussen, går eller sykler. Samlet sett vil frekvensen på samtlige linjer som passerer anleggsarbeidet innebære at det går buss:

Mandag-fredag

 • morgen- og ettermiddagsrush: hvert 7./8. minutt
 • dagtid: hvert 15./20. minutt
 • kveld: hvert 30. minutt

Lørdag

 • dagtid: hvert 15./20. minutt
 • kveld: hvert 30. minutt

Søndag

 • dagtid: hver time
 • kveld: annenhver time

Se hvor ofte de enkelte linjer går på ulike tidspunkt i Arendal:

Frekvensoversikt Arendal

Ruteplaner for berørte linjer

Hvis du ønsker å bidra til en bedre trafikksituasjon ved å ta bussen, sjekk ruteplanene for busslinjene som vil bli berørt av veiarbeidet i Kuviga.