Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Vegarbeid Slottevegen-Breivoll 21.11.22-01.12.22

Vegarbeid Slottevegen-Breivoll 21.11.22-01.12.22

Linje:
46
Oppdatert:
23.11.2022 13:12

Oppdatert 23.11.22

Linje 46 kjører ikke via Breivoll i perioden mandag 21.11.22 til 01.12.22 kl 06:00 (opprinnelig melding gjaldt til og med onsdag 23.11.22) på grunn av stengning av Slottevegen.

  • Avgangstider på linje 46 fra Finsland skole blir fem minutter senere enn oppgitt i rutetabell.
  • Bussene kjører i stengeperioden Songdalsvegen mellom Finsland skole og Brandsvoll, se rød strek i kartet.
  • Morgenavgang og bestillingsruter til/fra Røyrås og Helland får tidligere avgangstid, bussbytte blir på Brandsvoll.

 

For oppdaterte rutetider, se reiseplanlegger i appen AKT Reise eller reiseplanlegger på våre websider. 

NB! Korrekte rutetider i AKT Reiseplanlegger vil først fremkomme når du gjør reisesøk fra lørdag 19.11.22. Reisesøk som utføres fredag 18.11.22 vil vise "gamle" rutetider.