Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Torsvikkleiva midlertidig enveiskjørt fra 03.10.22

Torsvikkleiva midlertidig enveiskjørt fra 03.10.22

Linje:
A3
Sted:
Søm/Kristiansand
Oppdatert:
28.09.2022 16:01

Torsvikkleiva blir enveiskjørt fra Sømsveien til Vardåsveien grunnet vegarbeid fra og med 3. oktober og ut året.

Endrede rutetider og trasé for linje A3

Dette får konsekvenser for rutetider og trasé for linje A3 mot Kvadraturen på morgenavgangene. Morgenavgangene (til Kvadraturen) vil starte ved Snehvitbakken og kjører rundt Vardåsveien, via Strømme senter, Rona og ordinær trasé via Oddernestunnelen og Baneheitunnelen til Kvadraturen.

Ettermiddagsavgangene (fra byen) blir ikke endret, bortsett fra at siste holdeplass (Torsvikkleiva) ikke blir betjent. 

Reiseplanlegger er oppdatert med rutetider for midlertidig ruteplan (PDF, 271 kB). Se også rutetider nedenfor. 

Se rød linje i kart for midlertidig trasé for linje A3

Nye rutetider for linje A3 retning mot Kvadraturen

Avgangstider fra hver holdeplass fra Søm mot Kvadraturen fra 3. oktober: 

 • Snehvitbakken 0655, 0715, 0735, 0755, 0815
 • Gudbrandslia 0656, 0716, 0736,  0756, 0816
 • Rødhettes vei 0657,  0717,  0737, 0757, 0817
 • Nordlia 0659, 0719, 0739, 0759, 0819
 • Torsvikheia 0659, 0719, 0739, 0759, 0819
 • Vardåssløyfen nord 0700, 0720, 0740, 0800, 0820
 • Vardåssløyfen syd 0700, 0720, 0740, 0800, 0820
 • Vardåsveien/Torsvikkleiva 0701, 0721, 0741, 0801, 0821
 • Vardåsveien 100 0702, 0722, 0742, 0802, 0822
 • Søm terrasse 0703, 0723, 0743, 0803, 0823
 • Vardåsen skole 0703, 0723, 0743, 0803, 0823
 • Knarreviktoppen 0704, 0724, 0744, 0804, 0824
 • Askeladdveien 0706, 0726, 0746, 0806, 0826
 • Lianveien 0707, 0727, 0747, 0807, 0827
 • Liane ringvei syd 0707, 0727, 0747, 0807, 0827
 • Liane ringvei nord 0708, 0728, 0748, 0808, 0828
 • Strømme senter 0709, 0729, 0749, 0809, 0829
 • Strømme terrasse 0709, 0729, 0749, 0809, 0829
 • Rona senter 0710, 0730, 0750, 0810, 0830
 • Rona 0711, 0731, 0751, 0811, 0831
 • Vige 0713, 0733, 0753, 0813, 0833
 • Vollevannet 0714, 0734, 0754, 0814, 0834
 • Bjørndalssletta 0716, 0736, 0756, 0816, 0836
 • Oddernesbrua/Kjøita park 0718, 0738, 0758, 0818, 0838
 • Kristian IVs gate 0720a, 0740a, 0800a, 0820a, 0840a
 • Rådhuset 0721a, 0741a, 0801a, 0821a, 0841a
 • Tollbodgata 0723, 0743, 0803, 0823, 0843