Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Tangvall omlegging holdeplasser

Tangvall omlegging holdeplasser

Linje:
40 42 44 Skole
Sted:
Tangvall
Oppdatert:
02.06.2021 11:32

Fra 01.06 kl. 06.00 skjer en større omlegging på holdeplasser Tangvall. Ny perrong tas i bruk, leskur flyttes.
Det er ikke lenger faste plasser for de enkelte linjene, bussene vil stille opp i rekkefølge som bussene ankommer holdeplassen.