Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Stenging Nodelandsbrua 12.04-02.07

Stenging Nodelandsbrua 12.04-02.07

Linje:
45
Sted:
Songdalen/Rismyr
Oppdatert:
07.04.2021 15:20

Nodeland bru blir stengt fra 12.04 til 02.07. Alle bussavganger må i anleggsperioden kjøre på Lysgård-siden og ikke over Rismyr, se rød strek i kart. 

Merk at busser fra Nodeland til Nodelandsheia/Stokkeland kan kjøre inntil 3 min tidligere enn normalt