Stenging av Lerviktunnelen mellom Øye og Feda fra 27.09.22

Stenging av Lerviktunnelen mellom Øye og Feda fra 27.09.22

Linje:
250 251 252 253
Sted:
Kvinesdal
Oppdatert:
15.09.2022 13:34

Midlertidig ruteendring i Kvinesdalområdet

Informasjon med forbehold om endringer i avgangstider og varighet:

Fra og med tirsdag 27. september stenges Lervik-tunnelen mellom Øye og Feda i ca. 6 uker, etter planen til og med tirsdag 8. november. I stengeperioden gjelder en midlertidig ruteplan. Det tas forbehold om eventuelle endringer som kan oppstå i anleggsperioden. 

I denne perioden vil det gjelde en midlertidig ruteplan for strekningen Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal, samt korresponderende busser fra/til Kvinlog/Gjemlestad.

Se midlertidig ruteplan for strekningen Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal (PDF, 137 kB)

Linje 250 Flekkefjord - Lyngdal

  • Første avgang mandag-fredag kjøres 5 minutter tidligere, dvs. kl. 06:25 fra Flekkefjord (via Feda sentrum) enn ordinær rutetabell.
  • Alle avganger  på lørdag og søndag kjøres også 5 minutter tidligere fra Flekkefjord enn ordinær rutetabell og kjøres via Øyekleiva.

Linje 251, 252, 253

For våre kunder i Kvinesdal (linje 251, 252 og 253) kan endringene kort sammenfattes slik:

  • Avganger som kjøres med store busser vil gå via Utsikten og Pit-Stop. Øvrige avganger kjøres med minibuss via Øyekleiva til og fra Feda-Flekkefjord.
  • Linje 251 betjener ikke strekningen mellom Liknes og Hamrebakkene mens den midlertidige ruteplanen gjelder.
  • Vær spesielt oppmerksom på at flere avganger starter tidligere enn normalt fra din holdeplass. Regn med at bussen bruker lengre tid.

Nærmere opplysninger på på telefon 38 37 25 00 (AKT Flekkefjord Rutebilstasjon).