Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Stenging av holdeplass Vestheiene senter retning Solkollen fra 14.11.22

Stenging av holdeplass Vestheiene senter retning Solkollen fra 14.11.22

Linje:
M4
Sted:
Hellemyr/Kristiansand
Oppdatert:
10.11.2022 14:56

Holdeplassen stenges fra mandag 14.11.22 kl. 06:00 til 30.12.22.

Det vil ikke bli opprettet midlertidig holdeplass grunnet plassmangel. Reisende må  benytte holdeplassene Vestkollen eller Nils Fidjelandsvei i stengeperioden