Sømsveien stenges fra 11.04.23-11.07.23, omkjøring via Salbustadveien for linje 56

Linje:
56
Sted:
Kristiansand: Sømsveien
Oppdatert:
03.04.2023 13:58

Grunnet veiarbeid på Sømsveien ved Randesundheimen, stenges Sømsveien i begge kjørefelt fra 11. april 2023 med forventet varighet i tre måneder. Linje 56 vil i stengeperioden ikke kunne betjene holdeplassene langs Sømsveien mellom Rona og Støodden, men vil måtte kjøre via Salbustadveien - Strømme senter - Rona, se rosa strek i kart nedenfor. 

Stengingen skyldes at Kristiansand kommune jobber med vann og avløp i området: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/vi-bygger-kristiansand/nyheter/torsvikkleiva-og-somsveien/ 

Omkjøring for linje 56 Rona - Sømsveien - Dvergsnes 

  • I perioden 11. april til forventet avslutning 11. juli blir Sømsveien ved Randesundheimen helt stengt.
  • Det vil ikke være mulig å passere anleggsområdet. Av den grunn må linje 56 må legges om.
  • Trasé for linje 56 i denne perioden blir via Strømme senter, Lian ringvei, Lianveien, Vardåsveien og Salbustadveien til Sømsveien tur/retur. Dette vil gi et tilbud til eller i nærheten av Støodden og Salbustad, som er de to tyngste holdeplassene langs Sømsveien.
  • Kunder langs strekningen mellom Knarrevik og Randesundheimen henvises til linje M3 eller A3 i Vårdåsveien.
  • Avgangstider fra endeholdeplasser og frekvens for linje 56 blir uendret, så omleggingen får minimale konsekvenser for flertallet av passasjerer på linje 56.

Midlertidige holdplasser opprettes i Salbustadveien, se grønne symbol i kart nedenfor.