Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Ruteendringer ved åpning av ny E39 i Søgne mellom Dølebru og Grauthelleren

Ruteendringer ved åpning av ny E39 i Søgne mellom Dølebru og Grauthelleren

Linje:
40 40E A40 43 45 46 200 210
Sted:
Søgne/Kristiansand
Oppdatert:
25.11.2022 14:35

Gå direkte til informasjon om den enkelte busslinje

23.11.2022: NB! Oppdatert informasjon for linje 43, 44, 45, 46

​Åpning av ny E39 mellom Dølebru - Grauthelleren

Bussene vil begynne å kjøre etter det nye ruteopplegget fra 28. november

 Frem til 28. november vil bussene kjøre etter dagens ruteopplegg, selv om ny E39 er åpen for ordinær trafikk.

Når ny E39 åpner på strekningen Dølebru - Grauthelleren, vil dette få betydning for hvordan busslinjene i området kjører etter åpningen. Ruteendringene er i stor grad en konsekvens av omdisponering av dagens tilgjengelige ressurser. Har du spørsmål om ruteendringene, se om du finner svaret i vår spørsmål-svarseksjon nedenfor.

Ruteendringer

Ruteendringene trer i kraft 28. november. Endringene vil i hovedsak berøre dagens linje 40 Søgne og linje 200 Mandal/Lyngdal. Avganger på dagens linje 40 vil på morgen- og ettermiddagsavganger splittes mellom dagens linje 40, som vil kjøre gammel E39 via Rosseland/Volleberg og ny linje 40E som kjører på ny E39. Linje 200 vil fra 28. november kjøre hele strekningen mellom Mandal og Kristiansand på ny E39.

Kartet nedenfor gir en illustrasjon på hvordan bussene vil kjøre etter åpning av ny E39. Merk at fargene på bussene i kartet kun representerer kjøremønsteret for de ulike busslinjene og ikke hvilken farge bussene har i trafikken.

Bilde av kart som viser ruteomleggingen pr linje - Klikk for stort bildeRuteomlegging nye E39 Søgne, kartgrunnlag OpenStreetMap

Ruteendringer ved åpning av ny E39 mellom Dølebru og Grauthelleren

Kort oppsummert, ruteendringene gjelder fra 28. november:  

  • Linje 40 kjører Årosskogen - Høllen - Tangvall - Monan - Volleberg/Rosseland - Grauthelleren - Kristiansand (gammel E39)
  • Ny linje 40E kjører Årosskogen - Tangvall - Monan - Grauthelleren (ny E39)
  • Linje 43 kjører Vedderheia - Lunde - Tangvall + enkelte avganger videre mellom Monan - Volleberg/Rosseland - Grauthelleren - Kristiansand (gammel E39)
  • Linje 45 Songdalen kjører på Lysgårdssiden (kjører ikke lenger via Rismyr)
  • Linje 46 Finsland kjører om Rismyr
  • Linje 200 Mandal - Kristiansand kjører ny E39 mellom Dølebru og Grauthelleren
  • Linje 210 kjører Lundeveien/Lohneveien mellom Tangvall og Lindlia og gammel E39 via Try og Valand til Mandal. Gjelder også for bestillingsrute 410

 

Ruteendring ny E39 i Søgne

Slik blir tilbudet etter åpning av ny E39.

 

Rutetider i reiseplanlegger

Rutetidene for det nye ruteopplegget finner du i vår reiseplanlegger eller i appen AKT Reise. Allerede nå kan du utforske nye reisemuligheter og finne beste reisealternativ. Reiseforslag viser ruteopplegget etter 28. november !

Last ned AKT Reise-appen for hele Agder

I AKT Reise kan du søke opp avganger fra en spesifikk  holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike adresser/holdeplasser. Du kan også få frem bussen "live" i kartvisning, slik at du har kontroll på om bussen virkelig er på vei til holdeplassen (se mer info lenger ned på siden). I reiseplanleggeren kan du også se hvor mye ledig kapasitet det er om bord på bussen du venter på. Du kan også enkelt legge til din Favorittholdeplass eller Favorittreise i reiseplanleggerappen. Favoritter legger du til ved å trykke på stjernesymbolet ved gjennomført reisesøk og du henter enkelt opp Favorittreisen din senere i knappen på bunn av mobilskjermen/appen.

Bilde som viser reiseappen AKT ReiseBilde som viser lenke til App Store AKT Reisebilde som viser lenken til Google Play AKT Reise

Les mer om selve E39 utbyggingen

På Nye veier sin hjemmeside kan du lese mer om utbyggingen av nye E39

Se video fra Nye veier hvordan strekningen Dølebru - Grauthelleren vil se ut: 

Se mer informasjon fra Nye veier om utbyggingen av andre delstrekninger på ny E39

Spørsmål og svar om ruteendringene ved åpning av ny E39 i Søgne

En ruteomlegging som dette vil vanligvis medføre mange spørsmål. Vi har nedenfor samlet noen av spørsmålene vi har fått om omleggingen på E39 i Søgne. Se om du finner svaret på spørsmålene dine nedenfor.