Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Renovering Haumyrheitunnelen

Renovering Haumyrheitunnelen

Linje:
M3 M4 A3 56
Sted:
Kristiansand
Oppdatert:
03.02.2021 23:17

Renovering av Haumyrheitunnelen medfører endringer for kollektivtrafikken.

Periode for omkjøring er forventet å vare til slutten av april 2021. Sømsveien vil være stengt til ca 1. mai 2021.

Omleggingen vil berøre flere busslinjer i området:

  • M3: Søm-Rona-Kvadraturen-Slettheia
  • M4: Holte/Tømmerstø-Rona-Kvadraturen-Hellemyr
  • A3: som vanligvis kjører Søm/Vardåsveien-Torsvikkleiva-Sømsveien-E18-Kvadraturen vil inngå i M3 tilbudet da Sømsveien mellom Torsvikkleiva / Varoddbrua og Rona blir stengt for dagens trafikk 
  • Linje 56 lokalbuss Randesund vil få et alternativ tilbud på Sømsveien mot Korsvikkrysset (korrespondanse med M4) da Sømsveien mellom Torsvikkleiva / Varoddbrua og Rona blir stengt for dagens trafikk. 

Merk at det opprettes en midlertidig holdeplass på Sømsveien som vil gi god tilgjengelighet for beboere på nordre del av Søm.

M3 og M4 vil få økt kapasitet og hyppigere avganger:

  • M3/A3 vil følge ordinær trasé på Vardåsveien-Lianveien-Lian Ringvei-Strømmeveien-Rona-Kvadraturen, men vil få økt kapasitet i rushtiden. Sømsveien er stengt mot Varoddbrua/Rona. Linje A3 er omlagt til å kjøre via Strømme til Rona, men vil fremdeles betjene Oddernesbrua. Det settes opp et stort antall ekstraavganger mellom Søm og Kvadraturen via Strømme. Totalt vil det være avgang inntil hvert 5. minutt om morgenen og hvert 10. minutt på ettermiddagen. Avgangene kjøres både som A3 og M3. Skolebuss mellom Søm og UiA er innstilt, det henvises til M3
  • M4 vil følge ordinær trasè på Dvergsnesveien-Strømmeveien—Rona-Kvadraturen, men vil få økt kapasitet i rushtiden.Det kjøres ekstraavganger slik at linje M4 kjører hvert 7.-10. minutt i rushtiden. Ekstraavgangene kjøres mellom Fidjeåsen og Kvadraturen om morgenen og mellom Kvadraturen og Holte snuplass om ettermiddagen. Endringer kan forekomme hvis nye anleggsfaser eller behov tilsier dette.