Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Renovering Haumyrheitunnelen, ordinær rutetabell fra 31.05

Renovering Haumyrheitunnelen, ordinær rutetabell fra 31.05

Linje:
M3 M4 A3 56
Sted:
Kristiansand
Oppdatert:
28.05.2021 11:17

Fra 31.05.21: Gradvis tilbakeføring til normal ruteplan for M3 og M4

I løpet av juni ferdigstilles arbeidet som er tilknyttet renovering av Haumyrheitunnelen. Dette medfører at ekstraavgangene som har vært kjørt i rushtid anleggsperioden på A3/M3 og M4 reduseres og ruteplanene kjøres som ordinær ruteplan (tilnærmet likt før arbeidet startet) fra 31.05.21. 

Selve anleggsarbeidet tilknyttet Haumyrheitunnelen vil avsluttes i løpet av juni. 3-5 dager etter åpning vil avkjøring og tilkomst til Sømsveien under Varoddbrua (som har vært på omkjøringsvei tilknyttet Sømsveien) bli tilbakeført til ordinær standard og det vil derfor bli en gradvis tilbakeføring til ordinær trasé for A3 i løpet av juni (dato ikke fastlagt fra utbygger).

Etter at arbeidet med Haumyrheitunnelen er ferdig vil linjene som i dag kjører som linje 56A og 56 B igjen bli til linje 56, men med enkelte endringer i forhold til før veiarbeidet. Linje 56A Sømsveien og linje 56B Odderhei - Dvergsnes blir igjen én linje som kjører Odderhei - Dvergsnesåsen - Sømsveien - Rona. Merk at linje 56 kun vil kjøre via Dvergsnesåsen i retning mot Rona, ikke mot Odderhei. Alle avganger får endring i avgangstidene.

Til og med 30.05.21: Renovering av Haumyrheitunnelen medfører endringer for kollektivtrafikken.

Periode for omkjøring er forventet å vare til slutten av april 2021. Sømsveien vil være stengt til ca 1. mai 2021.

Omleggingen vil berøre flere busslinjer i området:

  • M3: Søm-Rona-Kvadraturen-Slettheia
  • M4: Holte/Tømmerstø-Rona-Kvadraturen-Hellemyr
  • A3: som vanligvis kjører Søm/Vardåsveien-Torsvikkleiva-Sømsveien-E18-Kvadraturen vil inngå i M3 tilbudet da Sømsveien mellom Torsvikkleiva / Varoddbrua og Rona blir stengt for dagens trafikk 
  • Linje 56 lokalbuss Randesund vil få et alternativ tilbud på Sømsveien mot Korsvikkrysset (korrespondanse med M4) da Sømsveien mellom Torsvikkleiva / Varoddbrua og Rona blir stengt for dagens trafikk. 

Merk at det opprettes en midlertidig holdeplass på Sømsveien som vil gi god tilgjengelighet for beboere på nordre del av Søm.

M3 og M4 vil få økt kapasitet og hyppigere avganger:

  • M3/A3 vil følge ordinær trasé på Vardåsveien-Lianveien-Lian Ringvei-Strømmeveien-Rona-Kvadraturen, men vil få økt kapasitet i rushtiden. Sømsveien er stengt mot Varoddbrua/Rona. Linje A3 er omlagt til å kjøre via Strømme til Rona, men vil fremdeles betjene Oddernesbrua. Det settes opp et stort antall ekstraavganger mellom Søm og Kvadraturen via Strømme. Totalt vil det være avgang inntil hvert 5. minutt om morgenen og hvert 10. minutt på ettermiddagen. Avgangene kjøres både som A3 og M3. Skolebuss mellom Søm og UiA er innstilt, det henvises til M3
  • M4 vil følge ordinær trasè på Dvergsnesveien-Strømmeveien—Rona-Kvadraturen, men vil få økt kapasitet i rushtiden.Det kjøres ekstraavganger slik at linje M4 kjører hvert 7.-10. minutt i rushtiden. Ekstraavgangene kjøres mellom Fidjeåsen og Kvadraturen om morgenen og mellom Kvadraturen og Holte snuplass om ettermiddagen. Endringer kan forekomme hvis nye anleggsfaser eller behov tilsier dette.